​Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ

Ngày 16/8/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 98_hình 1.png
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Phi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai, sau thời gian triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả: kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể chính sách của Trung ương để triển khai trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền, triển khai cơ bản thực hiện tốt từ cấp tỉnh đến địa phương; có sự phối hợp giữa các ngành, các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện; hoạt động kêu gọi doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được tích cực triển khai; hàng năm thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo kịp thời đôn đốc, chỉ đạo, xử lý khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhờ đó, sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị định 98, 04 năm thực hiện Nghị quyết 143, các chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh có 207 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được xác lập với sự tham gia của 106 doanh nghiệp, 63 hợp tác xã và hơn 14.000 trang trại, hộ gia đình tham gia liên kết, trên quy mô hơn 36 ngàn ha đất trồng trọt, 1,3 triệu con heo, hơn 8 triệu con gà; trong số đó có 22 dự án/kế hoạch liên kết được phê duyệt hỗ trợ thực hiện theo Nghị định 98 và Nghị quyết 143. Các chuỗi liên kết hình thành đã góp phần quan trọng trong tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, đảm bảo ổn định sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân và các chủ thể tham gia liên kết; đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid 19 càng thể hiện rõ vai trò cực kỳ quan trọng của việc liên kết. Hiệu quả hoạt động của hợp tác xã gắn liền với hiệu quả của chuỗi giá trị.
 Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 98_hình 2.png
Toàn cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, theo ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh: quy mô liên kết chưa lớn so với quy mô sản xuất toàn tỉnh; tỷ lệ giá trị sản lượng sản phẩm lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp được tiêu thụ qua hình thức hợp tác, liên kết còn thấp; tính bền vững của các chuỗi còn hạn chế, thời gian hợp đồng ngắn; số lượng dự án/kế hoạch liên kết được phê duyệt hỗ trợ còn ít; còn có một số địa phương thiếu quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, việc huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trong triển khai thực hiện liên kết còn nhiều khó khăn, vướng mắc về: vốn, năng lực của các bên tham gia chuỗi, tập quán canh tác của nông dân, cơ chế chính sách còn có những hạn chế, bất cập,…
 Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 98_hình 3.png
Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp triển khai thực hiện liên kết giai đoạn tới

Kết luận Hội nghị, ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xác định để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 98 và Nghị quyết 143, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, phát triển ngành nông nghiệp tỉnh nhà nói riêng trong thời gian tới; đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng hỗ trợ người dân trong sản xuất gắn với thị trường, nhất là tại các vùng sản xuất tập trung.
Lê Thuật - KHTC

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​