Dịch vụ môi trường rừng

​Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với loại hình “chi trả trực tiếp” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được chính thức triển khai thực hiện ở Việt Nam từ năm 2011 được quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ. Đến nay, chính sách đã được luật hóa trong Luật lâm nghiệp và đang được triển khai thực hiện theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Có thể nói đây là một chính sách quan trọng, đột phá của ngành Lâm nghiệp trong huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, nguồn vốn xã hội cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, góp phần ổn định đời sống của chủ rừng, người dân, cộng đồng tham gia quản lý và bảo vệ rừng.

Xem tiếp

​Học tập kinh nghiệm chi trả dịch vụ môi trường rừng tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu

Để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, từ ngày 16/7 đến ngày 22/7/2023, đoàn công tác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai đã có chuyến công tác đến 03 tỉnh Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu) để trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Xem tiếp

Truy thu gần 11 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

Sau nhiều buổi làm việc, Công ty CPHH VEDAN Việt Nam đã hiểu và đồng thuận với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, chấp thuận việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với nguồn nước khai thác và sử dụng phục vụ cho sản xuất công nghiệp tại sông Thị Vải theo giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, thời gian chi trả từ 01/01/2019.

Xem tiếp

Hơn 156.700 hecta rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng

​Công tác xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là nhiệm vụ thường niên và trọng tâm của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng (Quỹ) nhằm chi trả đúng diện tích, đúng đối tượng cũng như thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các chủ rừng, các hộ dân nhận khoán đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng. Kế hoạch xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được thực hiện tại 11 đơn vị chủ rừng là tổ chức, 08 UBND xã được giao trách nhiệm quản lý rừng thuộc các huyện: Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc và chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 09 xã thuộc huyện Tân Phú.

Xem tiếp

​Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Tín hiệu vui cho lực lượng bảo vệ rừng

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện tại tỉnh Đồng Nai từ năm 2011, năm 2012 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai được thành lập. Từ năm 2013, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai bắt đầu thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường tới chủ rừng và cho từng hộ nhận khoán trên địa bàn tỉnh. Từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng, người trồng, chăm sóc và người bảo vệ rừng có thêm nguồn thu nhập để nâng cao cuộc sống nhằm bảo vệ và phát triển rừng tốt hơn. Các đơn vị chủ rừng tự thực hiện chăm sóc bảo vệ rừng có thêm nguồn thu để mua sắm trang thiết bị, phương tiện và cải tạo cơ sở vật chất để chăm sóc và bảo vệ rừng, đồng thời bổ sung thêm thu nhập cho lực lượng bảo vệ rừng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Xem tiếp

​Đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền Chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng

Những năm gần đây, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai (Quỹ) chú trọng đa dạng hình thức tuyên truyền bằng những sản phẩm tuyên truyền như: tập học sinh, bình đựng nước, áo đi mưa,…, xây dựng Pano ven các đường tỉnh lộ, các điểm tiếp giáp với rừng có nhiều người thường xuyên qua lại với được thiết kế bắt mắt, nội dung phong phú, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong năm 2022, Quỹ đã tiến hành cắm 06 pano ở các vị trí như sau: 01 pano ở địa phận quản lý thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên; 02 pano ở địa phận quản lý thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú; 02 pano ở địa phận quản lý thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa tỉnh Đồng Nai; 01 pano ở địa phận quản lý thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện Xuân Lộc. Quỹ cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền các xã tuyên truyền Chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng đến các hộ dân bảo vệ rừng. Nhờ đó, nhận thức của người dân được nâng lên, ngày càng gắn bó với rừng, coi việc bảo vệ rừng như bảo vệ tài sản của gia đình, tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng.

Xem tiếp

​Hội nghị hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Từ ngày 01/10 đến ngày 02/10/2022, tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (Quỹ Trung ương) đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập cho hệ thống Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh.

Xem tiếp

​Lễ tiếp nhận ủng hộ Chương trình thực hiện “Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về chương trình trồng 1 tỷ cây xanh và Kế hoạch số 8265/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về Thực hiện “Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”

Xem tiếp

​Đàm phán, ký kết Hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp, hằng năm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Quỹ) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đàm phán ký hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh. Trong các năm 2019, năm 2020 và năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 nên công tác rà soát ký hợp đồng ủy thác bị gián đoạn. Bước sang năm 2022 một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai giao cho Quỹ là rà soát, xây dựng kế hoạch đàm phán ký hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Xem tiếp

​Học tập kinh nghiệm về thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại 02 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng

Nhằm thực hiện tốt hơn Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai (Quỹ Đồng Nai) đã có chuyến công tác 03 ngày (25/5/2022 - 27/5/2022) để học tập kinh nghiệm với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa (Quỹ Khánh Hòa) và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Quỹ Lâm Đồng) như kế hoạch đã đề ra.

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Giám đốc Sở Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​