​Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đấttrồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2023

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2023, trong đó có một số nội dung quan trọng như sau:
- Về mục tiêu: Thực hiện chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả, không đảm bảo đủ nước tưới, năng suất thấp sang trồng các loại hàng năm, cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho các hộ sản xuất; thực hiện việc chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại cây trồng khác đảm bảo với quy hoạch, định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh, việc chuyển đổi đảm bảo hiệu quả hơn trồng cây lúa, đảm bảo khai thác tốt những tiềm năng lợi thế đất đai, điều kiện tự nhiên, lao động của địa phương; hình thành vùng sản xuất hàng hóa theo hướng đa dạng hóa cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế phục vụ tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt.
thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đấttrồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2023_hình 1.jpg
Mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ tại Cẩm Mỹ

- Về diện tích thực hiện: Trong năm 2023, thực hiện chuyển đổi 1.615,9 ha đất trồng lúa sang các loại cây trồng khác, gồm: chuyển sang trồng cây hàng năm là 597,5 ha; chuyển sang trồng cây lâu năm là 490,2 ha; chuyển sang trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa là 38 ha. Các địa phương có diện tích đất trồng lúa thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhiều đó là: Định Quán: 330 ha;  Tân Phú: 261,1 ha; Vĩnh Cửu: 280 ha.
thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đấttrồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2023_hình 2.jpg
Chuẩn bị làm đất trồng lúa tại Định Quán

- Quy định để thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, gồm: Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa của các xã, phường, thị trấn; Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện, thành phố đã được phê duyệt, nhu cầu thị trường, điều kiện nguồn nước, khí hậu và đảm bảo hiệu quả kinh tế cao hơn; bảo đảm khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương; Không làm mất đi các điều kiện để trồng lúa trở lại; không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa; Hình thành vùng sản xuất tập trung theo từng cây trồng, liên kết sản xuất theo chuỗi. Đất trồng lúa sau khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng vẫn được thống kê là đất trồng lúa; Hộ gia đình, cá nhân phải đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có đất.
 thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đấttrồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2023_hình 3.jpg
Cánh đồng lúa chất lượng cao tại huyện Định Quán

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển đổi sang trồng cây hàng năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản; hộ gia đình, cá nhân trong nước sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển sang trồng cây lâu năm gửi 01 bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để được xem xét, giải quyết theo quy định.
thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đấttrồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2023_hình 4.jpg
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang cây lâu năm tại Vĩnh Cửu

- Các nhóm giải pháp được xác định trong Kế hoạch, gồm: (1)Thông tin tuyên truyền; (2) Ứng dụng khoa học, công nghệ; (3) Quản lý, tổ chức sản xuất.
- Về tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân tỉnh đã phân công trách nhiệm cụ thể cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa, Ủy ban nhân dân các xã trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, gồm: (1) Sở Nông nghiệp và PTNT có nhiệm vụ: hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn lồng ghép các chính sách để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định; Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi năm 2023 về Bộ Nông nghiệp và Phát triển thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2023; (2) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có nhiệm vụ: ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2023 cấp huyện, thành phố; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại địa bàn các xã, phường, thị trấn; chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng chuyển mục đích sử dụng trái phép trên đất trồng lúa; chủ động phối hợp với Sở Công Thương để kết nối các doanh nghiệp, hướng dẫn, chỉ đạo các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân ký hợp đồng sản xuất, bao tiêu sản phẩm giúp nông dân yên tâm sản xuất; báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi năm 2023 về Sở Nông nghiệp và Phát triển thôn; (3) Ủy ban nhân dân các xã có nhiệm vụ: ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa trên địa bàn xã; tiếp nhận, xử lý bản đăng ký chuyển đổi; lập Sổ theo dõi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng chuyển mục đích sử dụng trái phép trên đất trồng lúa;báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi năm 2023 về Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố trước ngày 30 tháng 11 năm 2023.
Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Liên minh HTX tỉnh, Hội nông dân tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, triển khai các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch này.
Nguyễn Văn Đều- Sở Nông nghiệp  và  PTNT
 
 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​