​Giải pháp nâng cao chất lượng chỉ số đánh giá Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Để đánh giá thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các Sở, ban ngành, địa phương, đồng thời giúp các đơn vị thấy được những điểm mạnh để tiếp tục phát huy, cũng như chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời giai tới; ngày 29/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3473/QĐ-UBND về Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số các Sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai, với 10 nhóm chỉ tiêu chính và 40 chỉ tiêu thành phần, tổng thang điểm là 1.000 để các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.
Theo Báo cáo số 380/BC-STTTT ngày 15/02/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả đánh giá chỉ số Chuyển đổi số cấp Sở năm 2023: 21 Sở ngành được đánh giá, chấm điểm; trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đánh giá tổng điểm Chỉ số chuyển đổi 421,95 điểm, xếp thứ 4/21 Sở ngành (đứng đầu là Sở Thông tin và Truyền thông, thứ hai là Sở Tài nguyên và Môi trường và thứ ba là Sở Ngoại vụ). Theo đánh giá, điểm trung bình chỉ số Chuyển đổi số cấp Sở năm 2023 đạt 324,59 điểm, điểm cao nhất là 695, điểm thấp nhất là 148 và 08/21 đơn vị đạt trên điểm trung bình, 13/21 đơn vị dưới điểm trung bình; điểm số giữa đơn vị cao nhất và đơn vị điểm thấp nhất có sự chênh lệch rất lớn, điểm của đơn vị cao nhất còn cách khá xa điểm tối đa của chỉ số Chuyển đổi số. Đồng thời, phân tích điểm của 09 chỉ số chính (gộp các nhiệm vụ thay đổi DTI và  Nhóm thay đổi phương thức làm việc) cho thấy nhóm chỉ số về Nhận thức số, Hạ tầng số, hoạt động Kinh tế số còn hạn chế, nhóm các nhiệm vụ thay đổi DTI và thay đổi phương thức làm việc hầu hết chưa được các đơn vị quan tâm thực hiện.
 
giải pháp nâng cao chất lượng chỉ số đánh giá Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT_hình 1.jpg
Biểu kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp Sở năm 2023
 
Trong năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số của ngành, đạt được những thành quả nhất định về: tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng về Chính phủ điện tử, Chuyển đổi số; hạ tầng số; nhân lực số; kiến trúc an toàn thông tin; phát triển Chính phủ điện tử, Chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; triển khai 27 phần mềm/Cơ sở dữ liệu, nhất là xây dựng 05 dự án chuyển đổi số và vận hành 02 dự án ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý trang trại chăn nuôi và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thiết yếu đến năm 2025. Với những kết quả đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được xếp loại trong tốp 04 đơn vị đứng đầu thực hiện chỉ số Chuyển đổi số năm 2023, bên cạnh kết quả đạt được, nhất là những chỉ số thực hiện khá tốt: xây dựng hạ tầng số, chính quyền số, thể chế số,… còn một số chỉ số đạt số điểm thấp, cần khắc phục và tập trung thực hiện trong thời gian tới như: nhận thức số, kinh tế số, An toàn thông tin mạng, xã hội số và nhân lực số.
 Để thúc đẩy thực hiện công tác chuyển đổi số ngành nông nghiệp, khắc phục các hạn chế trong triển khai thực hiện, nhất là các chỉ số Chuyển đổi số trong năm 2024; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: (i) tổ chức làm việc với các đơn vị thuộc Sở để rà soát các nội dung còn tồn tại, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện trong năm 2024; (ii) phân công nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện chỉ số Chuyển đổi số theo Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; (iii) xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi số của ngành năm 2024 và Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số; (iv) khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các chỉ số còn hạn chế như: nhận thức số, kinh tế số, An toàn thông tin mạng, xã hội số và nhân lực số,… (v) triển khai xây dựng quy chế đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong nội bộ đơn vị trực thuộc Sở, từ đó đánh giá được mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao, kịp thời đôn đốc thực hiện; (vi) thường xuyên trao đổi với Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật thông tin, tài liệu minh chứng, từ đó hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ được phân công phụ trách chuyển đổi số của từng đơn vị để tham mưu lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, triển khai từng chỉ số;…
Đặng Văn Hiện
 
 

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​