​Ngành nông nghiệp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý

Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của ngành gắn liền liền với “tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong giai đoạn tới”.
Chỉ đạo quyết liệt, đề cao vai trò người đứng đầu
Năm 2023, Đồng Nai chọn chuyên đề “Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để triển khai học tập trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Mục đích lớn nhất là tháo gỡ những rào cản trong quá trình thực hiện cải cách hành chính nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững trong thời gian tới.
Cải cách hành chính mà trọng tâm là thủ tục hành chính được Đồng Nai xác định là mũi nhọn đột phá, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tỉnh đã và đang có sự chỉ đạo quyết liệt, trong đó đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy, thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả, chất lượng trên lĩnh vực này ngày càng được nâng cao thông qua chỉ số đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Nhiều mô hình hay về cải cách hành chính, thủ tục hành chính được ghi nhận và nhân rộng.
Đóng góp vào công tác cải cách hành chính trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Đồng Nai là một trong những đơn vị nằm trong top đầu thực hiện hiệu quả trong cải cách hành chính khi chỉ số cải cách hành chính năm 2022 xếp hạng 3/17 các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh, ở cấp tỉnh, Sở NN-PTNT gồm Ban Giám đốc Sở, 4 phòng chuyên môn, 5 Chi cục và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Kết quả, bộ máy giảm được 6 đầu mối trực thuộc Sở  gồm 1 phòng chuyên môn, 2 Chi cục và 3 đơn vị sự nghiệp. Ở cấp huyện đã thực hiện sáp nhập và thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện trên cơ sở hợp nhất các Trạm thuộc Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở NN-PTNT và Ban quản lý Khai thác công trình thủy lợi các huyện, TP.Long Khánh.
Tổ chức bộ máy của Sở NN-PTNT được sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn theo chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chính phủ và các Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh. Giảm cấp trung gian, giảm nhiều đầu mối bên trong, nhất là giảm số lượng tổ chức và lãnh đạo, quản lý cấp phòng của các Chi cục trực thuộc Sở. Biên chế hàng năm giảm, đảm bảo theo lộ trình tinh giản biên chế theo kế hoạch UBND tỉnh giao.
Giai đoạn 2015-2022, Sở NN-PTNT được UBND tỉnh giao thêm một số nhiệm vụ quan trọng nhưng không được bổ sung thêm biên chế. Cụ thể, Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai cấp tỉnh; Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; Nông nghiệp hữu cơ…. Từ đó, ngành nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc tự cân đối biên chế công chức giữa các phòng, đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn thực hiện tốt việc giảm biên chế công chức. Trong giai đoạn 2016-2022, Sở NN-PTNT đã giảm tổng cộng 46 biên chế công chức trên tổng số 289 biên chế công chức được UBND tỉnh giao, tỷ lệ này chiếm gần 16% (quy định chỉ giảm 10%).
Chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Một trong những nguyên nhân giúp Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai đạt thứ hạng cao về Chỉ số cải cách hành chính là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính. Trong đó, Sở kịp thời rà soát kết quả các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ Chỉ số cải cách hành chính chưa đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa, nhất là những tiêu chí về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức còn ở mức thấp. Phân công trách nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân có liên quan khắc phục kịp thời và cải thiện trong những năm tiếp theo. Ngành nông nghiệp gắn công tác thi đua, khen thưởng với công tác cải cách hành chính; đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, phê bình đối với tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt, thiếu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
Kết quả Chỉ số cải cách hành chính xác định rõ các mặt mạnh, những hạn chế của đơn vị trong công tác cải cách hành chính; từ đó chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính cho phù hợp với yêu cầu chung của tỉnh; đề ra giải pháp khắc phục những thiếu sót, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong các năm tiếp theo.
Trong năm 2022, ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp để khơi dậy và huy động mọi nguồn lực phát triển ngành. Kết quả, trong năm 2022, Sở NN-PTNT đã tiếp nhận 1.383 hồ sơ. Trong đó, lĩnh vực chăn nuôi và thú y là 405 hồ sơ; lâm nghiệp là 264 hồ sơ; thủy sản là 48 hồ sơ, bảo vệ thực vật là 209 hồ sơ, khoa học công nghệ và môi trường là 319 hồ sơ... Số lượng hồ sơ nhận trực tuyến là 1.358 hồ sơ, chiếm tỷ lệ gần 98,2%, tăng 24,55% so với cùng kỳ năm 2021. Ngành đã xử lý hoàn thành 1.380 hồ sơ, trong đó 1.312 hồ sơ giải quyết trước hạn, chiếm hơn 95,%. Tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn đạt mức cao 99,93%, gần 100% kết quả hồ sơ được trả qua dịch vụ bưu chính công ích, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 6,58%.
Thảo Anh
 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​