​Công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầmtrên địa bàn huyện Trảng Bom năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 37/KH-UBND  ngày 06/02/2023 của UBND huyện Trảng Bom về Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn huyện Trảng Bom năm 2023 và kế hoạch  số 152/KH-CCCNTY -PCD ngày 23/02/2023 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai về triển khai giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023.
Trước tình hình dịch bệnh xảy ra phức tạp trên gia súc gia cầm đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh cúm gia cầm, bệnh Dại trên chó, mèo…vv. Trạm chăn nuôi và Thú y đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp để công tác phòng chống dịch đạt kết quả tốt như sau:
Thứ nhất công tác thông tin tuyên truyền:
Thông tin đầy đủ kịp thời về tình hình dịch bệnh, các chủ trương chính sách trong chăn nuôi, hỗ trợ phòng chống dịch và các chính sách khác của Nhà nước và của tỉnh Đồng Nai có liên quan đến công tác phòng chống dịch để người chăn nuôi, người dân được biết và chủ động trong công tác phòng chống dịch. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác khử trùng tiêu độc, các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm. Duy trì tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện để kịp thời ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về tác hại và sự nguy hiểm của bệnh truyền lây từ động vật sang người, chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng; khuyến khích người dân báo dịch khi phát hiện gia súc gia cầm ốm, chết bất thường; nghiêm cấm việc giấu dịch, bán chạy động vật nuôi mắc bệnh làm lây lan dịch bệnh và không buôn bán động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch thú y. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã soạn thảo, in ấn tờ rơi cấp phát các huyện, thành phố để thực phát cho người dân.
- In và cấp phát 18 áp phích tuyên truyền chống bệnh chung; 18 áp phích phòng chống bệnh Dại;băng rôn tuyên truyền ở phòng khám thú y 34 cái; Băng rôn tuyên truyền xe lưu động 02 cái, tờ rơi hướng dẫn phòng, chống bệnh Cúm gia cầm 3.000 tờ, 3.500 tờ rơi bệnh Dại; để thực hiện tuyên truyền đến người dân.
Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi trên địa được phân công, tổ chức tốt công tác trực tiếp nhận thông tin dịch bệnh, phát hiện kịp thời gia súc, gia cầm bị bệnh, chết để xử lý không để lây lan.
Thứ hai công tác lấy mẫu giám sát:
Trang trại chăn nuôi
Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-CCCNTY ngày 17/02/2023. Kết quả Trạm đã thực hiện giám sát được:
- Giám sát 120 trại: 55 trại heo và 65 trại gà. Tổng số mẫu giám 3.764 mẫu. Trong đó:
- Xét nghiệm kháng thể 1.870 mẫu:
+ Bệnh LMLM 520/673 mẫu, đạt tỷ lệ bảo hộ 81,63%.
+ Bệnh Dịch tả heo cổ điển 420/501 mẫu, đạt tỷ lệ bảo hộ 88,33%.
+ Bệnh Cúm gia cầm 318/366 mẫu, đạt tỷ lệ bảo hộ 86,89 %.
+ Bệnh Newcastle 361/366 mẫu, đạt tỷ lệ bảo hộ 98,63%.
-  Xét nghiệm giám sát lưu hành vi rút lấy 1.894 mẫu  xét nghiệm các bệnh, kết quả có 1.099 mẫu xét nghiệm bệnh LMLM, 316 mẫu xét nghiệm bệnh DTHCP, 270 mẫu xét nghiệm bệnh Cúm gia cầ, 219 mẫu xét nghiệm bệnh Newcastle, tất cả các mẫu đều âm tính.
Nông hộ chăn nuôi
Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-CCCNTY ngày 23/02/2023. Kết quả Trạm đã thực hiện giám sát xong và đúng tiến độ
- Bệnh cúm gia cầm: lấy xét nghiệm 132 mẫu, đã xét nghiệm 132 mẫu kết quả xét nghiệm 100% mẫu âm tính, không phát hiện mầm bệnh.
- Bệnh Newcastle (lồng ghép trong lấy mẫu xét nghiệm Cúm gia cầm) lấy 132 mẫu. Kết quả xét nghiệm 100% mẫu âm tính, không phát hiện mầm bệnh.
- Bệnh LMLM lấy 480 mẫu huyết thanh heo xét nghiệm tìm vi rút, kết quả có 07 dương tính/480 mẫu xét nghiệm, tỷ lệ lưu hành 1,46%.
- Bệnh DTHCP: Lấy xét nghiệm 162/162 mẫu môi trường, kết quả không pháp hiện mầm bệnh; lấy 96/96 mẫu huyết thanh, kết quả xét nghiệm không phat hiện mầm bệnh.
- Bệnh Dại: Lấy mẫu đánh giá kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng:  lấy 105 mẫu huyết thanh/03 xã, kết quả có 82 mẫu có kháng thể, tỷ lệ bảo hộ 78,09 %.
+ Giám sát sau tiêm phòng: bệnh Cúm gia cầm lấy 90 mẫu huyết thanh/03 xã (xã Đồi 61, xã An Viễn, xã Sông Trầu), kết quả xét nghiệm có 68/90 mẫu có kháng thể, tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng đạt 75,5 %.
+ Giám sát chương trình cúm chợ theo Công văn số 1363/TY-DT ngày 08/8/2023 của Cục Thú y về lấy mẫu giám sát vi rút Cúm gia cầm tại chợ do FAO hỗ trợ đến tháng 12/2023; Kế hoạch số 1424/KH-CCCNTY-PCD ngày 06/9/2023 của Chi cục Chăn nuôi và thú y Kế hoạch lấy mẫu giá sát cúm gia cầm tại chợ do fao hỗ trợ: Kết quả vòng 1 đã triển khai lấy 14 mẫu gộp swab tại các điểm kinh doanh chợ Sông Mây, chợ Bờ hồ, kết quả có 03/07 mẫu chợ sông mây, xã Bắc sơn dương tính với vi rút Cúm gia cầm subtype H5N1.
- Chi cục đã ban hành Văn bản số 1551/CCCNTY-PCD ngày 22/9/2023 V/v báo cáo kết quả giám sát vi rút Cúm gia cầm tại chợ vòng 1 năm 2023 và đề nghị các biện pháp phòng, chống. Trạm Chăn nuôi và Thú y đã có báo cáo số 27/TCNTYTB ngày 28/9/2023 báo cáo kết quả xác minh nguồn gốc gia cầm lấy mẫu ở chợ Sông Mây và đề nghị các biện pháp phòng chống.
Thứ ba công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng:
Tổ chức thực hiện phun xịt với số lượng 4.000 lít thuốc cho UBND các xã, thị trấn để thực hiện phun xịt, tiêu độc các tuyến đường xung yếu, nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, sát trùng phòng dịch, không sử dụng thức ăn dư thừa để cho heo ăn; các trang trại, hộ chăn nuôi lớn không chủ quan, tăng cường hơn nữa các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn heo, nhất là đàn giống
Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi trên địa được phân công, tổ chức tốt công tác trực tiếp nhận thông tin dịch bệnh, phát hiện kịp thời gia súc, gia cầm bị bệnh, chết để xử lý không để lây lan.
Thứ tư công tác tiêm phòng:
- Tiêm phòng bệnh Dại:
+ Tính đến tháng 3/2023: tiêm được 7.174 con/8.387 con diện tiêm, đạt tỷ lệ 85,54  % .
+ Tiêm phòng bao vây ổ dịch: huyện Trảng Bom nhận tạm ứng vắc xin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh 3.200 liều để triển khai tiêm.
- Tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục đợt 1/2023:
+ Tiêm phòng bệnh VDNC trên trâu, bò: tiêm được 3.537 con bò/3.628 con diện tiêm, đạt tỷ lệ 97,49%; trâu tiêm được 185 con/ 198 con diện tiêm, đạt tỷ lệ 94,87%.
- Tiêm phòng bệnh LMLM: 06 xã lưu hành (An Viễn, Bình Minh, Hố Nai 3, Đồi 61, Quảng Tiến) tiêm được: 871 con trâu, bò/903 con diện tiêm, đạt tỷ lệ 96,45%
- Bệnh Cúm gia cầm: tiêm được 104.306 on gà/107.735 con diện tiêm, đạt tỷ lệ 96.88%; 20.632 con vịt/20.930 con diện tiêm, đạt tỷ lệ 98,58 %.
Đến nay tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên địa bàn huyện Trảng Bom ổn định, không xảy ra dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.
Dương Thị Thanh Thủy- Nguyễn Phi Cường - Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Trảng Bom

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​