​Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và PTNT

Ngày 12/9/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT  hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.
Theo Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT, vị trí việc làm bao gồm: (1) Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ở 3 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện. (2) Khung mô tả công việc và năng lực vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. (3) Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Về phạm vi điều chỉnh: Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn từ trung ương đến địa phương.
-  Đối tượng áp dụng gồm: (1) Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (2) Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (3) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các huyện hoặc phòng Kinh tế ở các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
* Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định tại Phụ lục I của Thông tư:
- Mục A: Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 68 vị trí việc làm.
- Mục B: Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 41 vị trí việc làm.
- Mục C: Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc phòng Kinh tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 7 vị trí việc làm.
* Khung mô tả công việc và năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm 7 bản hướng dẫn khung mô tả cho các nhóm: Chuyên viên và tương đương; Chuyên viên chính và tương đương; Chuyên viên cao cấp và tương đương; Kỹ thuật viên và tương đương; Thuyền viên kiểm ngư chính; Thuyền viên kiểm ngư; Thuyền viên kiểm ngư trung cấp.
* Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực của từng nhóm năng lực thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm, hướng dẫn mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm, cơ quan, tổ chức mô tả cụ thể công việc đối với từng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại cơ quan, đơn vị mình khi xây dựng Đề án vị trí việc làm hoặc Đề án điều chỉnh vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
Đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.
Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2023./.
(Đính kèm Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT: THÔNG TƯ_ trình ký 12.9.pdfTHÔNG TƯ_ trình ký 12.9.pdf; PL I_0001.pdfPL I_0001.pdf; PL II_0001.pdfPL II_0001.pdf; PL III_0001.pdfPL III_0001.pdf
Nguyễn Thương – Phòng Tổ chức Cán bộ
 
 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​