​Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp tại phòng Kinh tế thành phố Long Khánh

Ngày 29/9/2023, tại phòng Kinh tế Long Khánh, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 01 /KL-TTr  ngày 15 /9/2023 của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai.
Tại buổi công bố, ông Nguyễn Bá Tùng - Phó Chánh Thanh tra sở, Trưởng đoàn thanh tra đã trình bày nội dung Kết luận thanh tra số 01 /KL-TTr ngày   15/9/2023 tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp tại phòng Kinh tế thành phố Long Khánh.
Tại buổi công bố, ông Nguyễn Bá Tùng – Phó Chánh Thanh tra sở, Trưởng đoàn thanh tra đã trình bày nội dung Kết luận thanh tra số
Công bố Kết luận thanh tra_hình 1.jpg
Trưởng Đoàn Thanh tra thông qua Kết luận Thanh tra.

Kết quả thanh tra cho thấy, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì kết luận thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như sau:
- Phòng Kinh tế thành phố Long Khánh không tham mưu UBND thành phố Long Khánh ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Quá trình tham mưu UBND thành phố Long Khánh ban hành Kế hoạch kiểm tra, thành lập Đoàn kiểm tra có một số nội dung chưa đồng bộ, thống nhất với nhau. Kết thúc việc kiểm tra theo kế hoạch, trưởng đoàn không có báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; số đợt kiểm tra thực tế thực hiện ít hơn so với kế hoạch đã ban hành nhưng không có lí do, v.v..
- Việc tham mưu UBND thành phố Long Khánh ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh tế Long Khánh còn một số nội dung chưa phù hợp với quy định.
Kết luận thanh tra đã nêu nhiều nội dung kiến nghị các biện pháp xử lý về công tác quản lý, đề nghị UBND thành phố Long Khánh chỉ đạo thực hiện.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố kết luận thanh tra, Phó Chánh Thanh tra  sở Nguyễn Bá Tùng đề nghị UBND thành phố Long Khánh chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận thanh tra; xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện những kiến nghị của kết luận thanh tra. Trong đó, yêu cầu phòng Kinh tế, các đơn vị có liên quan rà soát những nội dung mà kết luận thanh tra yêu cầu, thực hiện trong thời gian sớm nhất.
Nguyễn Văn Đều - Sở Nông nghiệp và PTNT

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​