Truy thu gần 11 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

​Sau nhiều buổi làm việc, Công ty CPHH VEDAN Việt Nam đã hiểu và đồng thuận với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, chấp thuận việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với nguồn nước khai thác và sử dụng phục vụ cho sản xuất công nghiệp tại sông Thị Vải theo giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, thời gian chi trả từ 01/01/2019.
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai đã ký hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng với Công ty CPHH VEDAN Việt Nam từ năm 2019, tuy nhiên tại thời điểm đó, Công ty CPHH VEDAN Việt Nam chỉ kê khai nguồn nước khai thác và sử dụng tại Hồ Cầu Mới theo giấy phép do UBND tỉnh Đồng Nai cấp, Công ty CPHH VEDAN Việt Nam thực hiện việc kê khai và nộp tiền dịch vụ môi trường rừng nghiêm túc và đúng thời gian theo quy định.
 Truy thu gần 11 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng_hình 1.JPG
Buổi làm việc đàm phán, ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng giữa Quỹ và Công ty CPHH VEDAN Việt Nam năm 2019
 
Tuy nhiên, vào tháng 7/2022 khi Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (sau đây gọi tắt là Quỹ) triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nộp tiền dịch vụ môi trường rừng của các đối tượng sử dụng, tại buổi làm việc với Công ty CPHH VEDAN Việt Nam, sau khi xem xét các hồ sơ liên quan đến nguồn nước sử dụng của Công ty, Quỹ đã phát hiện ra Công ty CPHH VEDAN Việt Nam còn sử dụng nguồn nước tại sông Thị Vải theo giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, với khối lượng khai thác 200.000 m3 nước/ngày đêm. Tại Biên bản kiểm tra giám sát, Quỹ đề nghị Công ty CPHH VEDAN Việt Nam nghiên cứu các quy định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, có ý kiến về Quỹ đối với nguồn nước khai thác chưa chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Đối với Quỹ sẽ báo cáo lên cơ quan cấp trên để chỉ đạo thực hiện.
Sau đó, giữa Công ty CPHH VEDAN Việt Nam và Quỹ đã có nhiều văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với nguồn nước Công ty khai thác và sử dụng tại sông Thị Vải. Trong đó, Công ty CPHH VEDAN Việt Nam có nhiều văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và PTNT và Quỹ kiến nghị đối với việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với nguồn nước trên, trong đó có nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Theo kiến nghị của Công ty CPHH VEDAN Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức nhiều buổi làm việc với sự tham dự của các sở ngành, địa phương, Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam bộ (đơn vị tư vấn về lưu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) và đại diện Công ty CPHH VEDAN Việt Nam. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cũng gửi văn bản lên Quỹ Trung ương đề nghị giải đáp các thắc mắc của Công ty CPHH VEDAN Việt Nam đối với việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, và Quỹ Trung ương có văn bản trả lời, khẳng định việc sử dụng nguồn nước tại sông Thị vải để làm mát máy móc thiết bị tại phân xưởng thu hồi thuộc nhà máy bột ngọt thuộc đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Tại buổi làm việc do UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì, sau khi nghe ý kiến của các bên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai  đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu các nội dung kiến nghị của Công ty CPHH VEDAN Việt Nam, rà soát các quy định pháp luật có liên quan để tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện, sau khi có ý kiến phúc đáp của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh sẽ có hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc đóng tiền dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty CPHH VEDAN Việt Nam xác định thời gian giãn cách xã hội, thời điểm doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, báo cáo UBND tỉnh để xem xét giảm phần tiền chi trả hoặc phân kỳ chi trả theo tiến độ cam kết của Công ty, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xử lý.
Ngày 12/01/2023, Tổng cục Lâm nghiệp (đơn vị được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao xử lý văn bản) có Văn bản phúc đáp đối với việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai kèm hồ sơ liên quan. Trong đó khẳng định Công ty CPHH VEDAN Việt Nam thuộc đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng và phải thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định. Thời gian thực hiện từ 01/01/2019.
Căn cứ Văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT và chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 06/2/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức buổi làm việc với sự tham gia của các Sở, ngành, địa phương, Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam bộ và Công ty CPHH VEDAN Việt Nam. Tại buổi làm việc, sau khi nghe các ý kiến của các bên tham dự, Công ty Công ty CPHH VEDAN Việt Nam đã chấp thuận việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, thời điểm chi trả từ ngày 01/01/2019. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Công ty CPHH VEDAN Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xác định số tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2019 đến năm 2022 và đề xuất giải pháp thực hiện việc nộp tiền nhằm giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, lấy ý kiến các sở ngành để tham mưu UBND tỉnh xem xét.
 Truy thu gần 11 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng_hình 2.jpg
Buổi làm việc xem xét các kiến nghị của Công ty CPHH VEDAN Việt Nam ngày 30/3/2023
 
Ngày 30/03/2023, trên cơ sở các kiến nghị của Công ty CPHH VEDAN Việt Nam và chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tổ chức buổi làm việc với sự tham gia của các Sở, ngành, địa phương và Công ty CPHH VEDAN Việt Nam để giải quyết các kiến nghị của Công ty CPHH VEDAN Việt Nam liên quan đến việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Tại buổi làm việc, các bên tham dự đã thống nhất việc miễn tiền dịch vụ môi trường rừng 06 tháng cuối năm 2021 và giảm 50% số tiền dịch vụ môi trường rừng của năm 2022 do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là không có cơ sở vì Công ty CPHH VEDAN Việt Nam không thuộc đối tượng được miễn giảm. Tuy nhiên cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp bởi khó khăn do dịch bệnh, thống nhất giãn thời gian chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2019 đến năm 2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng sẽ có văn bản đề xuất thời gian chi trả cụ thể xin ý kiến Hội đồng quản lý Quỹ, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Từ năm 2023 trở về sau, Công ty CPHH VEDAN Việt Nam thực hiện việc nộp tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định. Một số nội dung kiến nghị của Công ty CPHH VEDAN Việt Nam liên quan đến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng ghi nhận và sẽ có văn bản góp ý đến các cơ quan dự thảo sửa đổi, bổ sung chính sách để xem xét, sửa đổi cho phù hợp.
Sau thời gian gần 01 năm quyết tâm thực hiện thu tiền dịch vụ môi trường rừng, bằng nhiều hình thức như trả lời bằng văn bản, gửi văn bản hỏi ý kiến chuyên môn Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam bộ, Quỹ Trung ương; tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT; tổ chức nhiều buổi làm việc với sự tham gia của các Sở, ngành, địa phương; đến nay Công ty CPHH VEDAN Việt Nam đã hiểu và đồng thuận với chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, chấp thuận việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định. Việc các đơn vị sử dụng đồng thuận và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng là tín hiệu đáng mừng đối với đơn vị thực hiện chính sách nói riêng và ngành lâm nghiệp nói chung, để những giá trị của rừng được các tổ chức, đơn vị sử dụng ghi nhận và thực hiện chi trả, để từng bước chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đi vào cuộc sống.
Nguyễn Đại Dương – Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​