​Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai

Ngày 10/01/2023, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai ký ban hành Kế hoạch số 63/KH-SNN về kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023.
Mục đích của kế hoạch nhằm đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở, đồng thời rà soát những thuận lợi, khó khăn kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Qua đó, làm cơ sở để đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, công vụ và bình xét thi đua khen thưởng năm 2023.
Nội dung kiểm tra gồm: (1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; (2) Kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; (3) Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính; (4) Tình hình thực hiện công vụ của công chức, viên chức trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ, nhất là đội ngũ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; (5) Kết quả thực hiện các Kết luận kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Sở đối với đơn vị từ năm 2022 trở về trước; (6) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo các Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Trong năm, Sở tiến hành kiểm tra ít nhất 50% các đơn vị qua các hình thức như: kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, kiểm tra qua môi trường mạng. Thời gian kiểm tra từ tháng 02/2023 đến tháng 12/2023.
Nguyễn Thương – Phòng Tổ chức Cán bộ

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​