​Tình hình triển khai thực hiện đề án 06 về kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Kế hoạch phát triển dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đặc biệt triển khai các nội dung nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung như:
- Ban hành Văn bản số 1415/SNN-KHTC ngày 22/3/2022 triển khai Kế hoạch phát triển dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Triển khai cung cấp 91,08 % dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 tích ,hợp trên cổng dịch vụ công tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia.  
- Cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo và thành viên tham gia Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Đề án 06 của UBND tỉnh.
- Cung cấp thông tin khảo sát Hệ thống các đơn vị phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư.
- Rà soát nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Văn bản số 1458/SNN-VP ngày 24/3/2022)
- Triển khai thực hiện cập nhật, cung cấp thông tin tài khoản người dùng của Sở trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh.
- Triển khai cụng cấp thông tin khao khảo sát phục vụ kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin năm 2022.
Qua rà soát, hiện nay Sở Nông nghiệp và  PTNT đã triển khai cung cấp đầy đủ các điều kiện để kết nối, cụ thể: cơ sở vật chất có đủ nguồn nhân lực, vật lực để thực hiện; hệ thống mạng có kết nối tương đối ổn định; máy móc được trang bị đầy đủ; về dịch vụ công hiện có có 97/101 thủ tục hành chính được vận hành trên hệ thống egov.dongnai.vn, có 92 thủ tục được triển khai cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4.
Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và các hướng dẫn của Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để đẩy nhanh tiến độ thực hiện của Đề án. Tập trung thực hiện tốt các dịch vụ công của Sở trên môi trường điện tử theo đúng tiến độ, cải cách triệt để các thủ tục, quy trình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu trong quá trình thực hiện Đề án.
Lê Thuần
 
 

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​