Ấn tượng Về một kết quả khởi đầu

Phát triển bền vững là một nội dung luôn được Đồng Nai coi trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh. Bước vào thực hiện Chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ, măc dù, được biết đến là tỉnh công nghiệp, dịch vụ (công nghiệp, dịch vụ chiếm 94%, nông nghiệp chỉ chiếm 6% trong cơ cấu kinh tế) và năm 2021 cũng là năm bị ảnh hưởng nặng nề của dịch covid-19 (Đồng Nai, là một trong 04 tỉnh phía nam thuộc địa phương trọng điểm về dịch). Song với tinh thần chủ động trước khó khăn; linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, nên ngay từ công việc đầu tiên: triển khai Chương trình, do thực hiện chống dịch Covid-19, năm 2021 không thể tổ chức lễ phát động trồng cây xanh cấp tỉnh, để động viên, khích lệ, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần trong thực hiện Chương trình, tỉnh đã linh hoạt ban hành Kế hoạch số 8265/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện “Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Với mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Đồng Nai trồng 20 triệu cây xanh; trong đó năm 2021 là hơn 1,7 triệu cây; song song, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện Chương trình đã chủ động làm việc các huyện, thành phố trao đổi nội dung, tinh thần chỉ đạo của chương trình và nội dung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
 
Đ/c Lê Văn Gọi, Phó giám đốc Sở nông nghiệp và phất triển nông thôn làm việc với huyện Định Quán về triển khai thực hiện Chương trình trồng cây xanh.

Với tinh thần trên, công tác triển khai thực hiện ở địa phương cũng được thực hiện khá kịp thời bằng các giải pháp đồng bộ: Gắn với tình hình thực tế địa phương, các huyện, thành phố, tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện “Đề án trồng một tỷ cây xanh” giai đoạn 2021-2025” và một số huyện đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021, phù hợp với điều kiện thực tế chống dịch Covid theo quy định (huyện Nhơn Trạch; huyện Cẩm Mỹ; thành phố Long Khánh; huyện Thống Nhất; thành phố Biên Hòa... và bằng nhiều hình thức tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, hộ dân về nội dung, vai trò, ý nghĩa của Chương trình. Qua triển khai, ngay bước đầu, Chương trình đã được sự thống nhất khá cao trong các cấp, các ngành, địa phương, hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; sự đồng thuận ủng hộ của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân.
 
UBND TP Long Khánh tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng chương trình trồng 01 tỷ cây xanh.

Tập trung rà soát chuẩn bị quỹ đất, chuẩn bị cây trồng, đáp ứng cho công tác trồng cây với tinh thần “Không để đất chờ cây và kịp mùa mưa”; tập trung huy động nguồn kinh phí từ các thành phần, tổ chức kinh tế để trồng và bảo vệ cây xanh, tổng kinh phí trồng cây xanh năm 2021 trên 40 tỷ đồng, trong đó: Nguồn ngân sách 8,3 tỷ đồng, chỉ chiếm hơn 20%, chủ yếu cho đầu tư trồng rừng tập trung phòng hộ, đặc dụng và hỗ trợ cây giống; nguồn xã hội hóa 31,7 tỷ đồng, chiếm gần 80%, chủ yếu nguồn tự đầu tư của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự trồng các loài cây công nghiệp và trồng rừng Keo lai ngoài quy hoạch 3 loại rừng.
Công tác tổ chức trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ cây sau trồng, được thực hiện khá tốt, tỷ lệ cây sống đạt 85% trở lên, sinh trưởng và phát triển bình thường; gắn với Chương trình nông thôn mới, cây xanh được trồng thông qua việc thực hiện chuyển đổi, mở rộng đối với các loài cây công nghiệp, cây ăn trái hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp và trồng cây xanh trên các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan nông thôn.
 Kết qủa, năm 2021: Tuy đứng trước những khó khăn trên, nhưng Chương trình trồng 01 tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh đã có một kết quả có ấn tượng khá rõ nét về sự khởi đầu. Theo báo cáo thống kê, nghiệm thu kết quả trồng cây xanh của các địa phương, trên địa bàn toàn tỉnh đã trồng được 1,74 triệu cây/1,78 triệu cây, đạt 98% kế hoạch, trong đó: cây lâm nghiệp: 0,65 triệu cây/1,38 triệu cây, đạt 47% kế hoạch; cây công nghiệp, cây ăn quả: 1,09 triệu cây/0,40 triệu cây, vượt 72% kế hoạch. Kết quả trên đã tạo đà thuận lợi có tính cơ bản cho thực hiện những năm tiếp theo đối với Chương trình.
 
 
Đ/c Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, tham gia trồng cây xanh tạị Đền thờ Liệt sỹ huyện Xuân Lộc.
 
Cùng với kết quả có ý nghĩa đạt được trên, thực hiện Chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn Đồng Nai, còn những khó khăn, tồn tại sau: Công tác triển khai, thực hiện Chương trình. Ngoài do tập trung chống dịch dịch Covid, nên không thể tổ chức lễ phát động trồng cây xanh năm 2021 cấp tỉnh; việc xây dựng kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2021, vẫn còn có địa phương chưa thực sự quan tâm xây dựng, làm cơ sở để triển khai thực hiện. Đồng Nai là một trong những tỉnh, có tốc độ đô thị hóa nhanh, nên bài toán quỹ đất đặt ra đói với Đồng Nai đang là vấn đề khó khăn, đặc biệt là cây đô thị. Bên cạnh đó, công tác rà soát quỹ đất để xây dựng kế hoạch trồng cây xanh một số huyện chưa thực sự quan tâm, nhất là đất các khu công nghiệp. Phát triển cây xanh ở một số địa phương còn manh mún, chưa được quy hoạch cụ thể; công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý trực tiếp cây xanh với các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật còn chưa chặt chẽ, đồng bộ (trồng cây dưới hành lang lưới điện, hành lang an toàn giao thông), nhiều nơi cây phát triển không đồng đều về chủng loại cũng như kích cỡ, chưa tạo được cảnh quan đẹp. Công tác quản lý cây xanh phân tán vùng nông thôn chưa có chế tài xử lý nên khó xử phạt vi phạm hành chính đối với cây xanh ngoài khu vực đô thị... số lượng cây xanh lâm nghiệp còn thấp (đạt 47% kế hoạch); còn có huyện cây trồng có tỷ lệ sống thấp, do ảnh hưởng dịch bệnh, trồng trễ, nắng hạn; huy nguồn kinh phí cũng nhiều khó khăn; việc xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiệm thu, thống kê, báo cáo kết quả trồng cây lâm nghiệp phân tán, cây lâm nghiệp tập trung tại các đơn vị chủ rừng, cây xanh đô thị, cây xanh khu công nghiệp vẫn còn một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, nên việc thống kê chưa được chặt chẽ, đầy đủ và kịp thời.
Năm 2022, chỉ tiêu trồng cây xanh, trên địa bàn tỉnh là 4,48 triệu cây, trong đó: cây lâm nghiệp 2,48 triệu cây; cây công nghiệp, cây ăn quả: 2,0 triệu cây. Để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu trên và Chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong những năm còn lại, theo Kế hoạch số 8265/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND. Một số giải pháp chủ yếu cần được tiếp tục thực hiện như sau:
(1). Tiếp tục quán triệt tổ chức sâu rộng đến từng người trong từng cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa của Chương trình nói riêng và việc trồng cây xanh nói chung trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Duy trì tốt công tác tổ chức Lễ phát động ”Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” hàng năm vào đúng dịp sinh nhật Bác Hồ 19/5; nhằm động viên, khích lệ tinh thần sâu rộng trong thực hiện Chương trình và lồng ghép các phong trào, động viên, kêu gọi; nhất là, đối tượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, trồng ít nhất mỗi người 01 cây xanh được trồng. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có mô hình hay và đóng góp tích cực cho Chương trình.
(2). Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc việc giao chỉ tiêu trồng cây xanh từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở và coi đây là một nội dung đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với từng tổ chức, cá nhân hàng năm. Đưa chương trình trồng một tỷ cây xanh vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại từng địa phương. Viêc giao chỉ tiêu trồng cây xanh cần được tính toán, cân nhắc thật sát và phù hợp đối với từng địa phương, để chỉ tiêu thực sự đi vào cuộc sống.
(3). Chú trọng quản lý chặt chẽ quỹ đất trồng cây xanh các khu vực; nhất là, khu vực khu công nghiệp, đô thị; tập trung trồng rừng đối với diện tích đất đã quy hoạch là đất lâm nghiệp, nhưng thực tế không có rừng, để vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu cây xanh trồng mới, vừa  đảm bảo thực chất của độ che phủ; ngăn chặn, tránh trình trạng, lợi dụng đất trống, sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích.
(4). Bằng mọi hình thức, mô hình phù hợp theo quy định, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong huy động nguồn vốn để trồng và bảo vệ cây xanh; nhất là từ  cộng đồng, danh nghiệp, hộ dân. Gắn việc phát động thực hiện các phong trào thi đua, vận động cán bộ, công chức, hội viên và nhân dân bằng mọi hình thức đóng góp tham gia tích cực trồng cây xanh, hiệu quả trong toàn xã hội.
(5). Đồng bộ, kịp thời trong thực hiện việc đăng ký, cung ứng cây, cả về nhu cầu số lượng, chất lượng, loài cây trồng và thời vụ. Công tác trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ cây xanh phải được thực hiện đúng quy định, phù hợp thực tế: Có chủ quản lý cụ thể, hồ sơ theo dõi, quản lý và định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát, quá trình thực, cũng như xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các hành vi phạm. Thực hiện chặt chẽ công tác nghiệm thu, thống kê và báo cáo kết quả thực hiện trồng cây xanh hàng năm, làm cơ sở thực hiện công tác quản lý tiếp theo.
(6). Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể, Xây dựng kế hoạch, phối hợp thực hiện tốt các nội dung công việc liên quan; nhất là, tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị và từng cá nhân trong tham gia trồng cây xanh tại cơ quan, hộ gia đình. Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương trong việc hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ trong tổ chức trồng rừng, trồng cây xanh, tìm kiếm, giới thiệu các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, bằng các biện pháp phù hợp hỗ trợ kinh phí, vật chất, lao động cho công tác trồng rừng, trồng cây xanh và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa trồng cây xanh theo phù hợp, đúng quy định và hiệu quả.
Thấm nhuần lời Bác Hồ "Vì lợi ích mười năm trồng cây, Vì lợi ích trăm năm trồng người", phong trào “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây” đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam; cùng đó, Chương trình trồng một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả tích cực đạt được và khích lệ ngay từ những năm đầu thực hiện vừa qua, cùng với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo, sự sáng tạo và đồng bộ trong thực hiện của các cấp, các ngành, sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Thời gian tới, có thể, tin tưởng rằng, Chương trình sẽ hứa hẹn một kết quả trọn vẹn và có ý nghĩa góp phần quan trọng vì một Việt Nam xanh và phát triển bền vững.
Hoàng Sơn
 
 

Một cửa điện tử

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Giám đốc Sở Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​