Ban Giám đốc Sở

1. Ông Huỳnh Thành Vinh - Phụ trách Sở
Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, cụ thể:
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về trồng trọt và bảo vệ thực vật, phát triển nông thôn; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
- Chỉ đạo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án về: trồng trọt, bảo vệ thực vật; phát triển nông thôn; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, Văn phòng Điều phối chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.
- Theo dõi địa bàn:  Huyện Long Thành, Thành phố Biên Hòa.
- Thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh (phụ lục đính kèm).
- Thay mặt Giám đốc Sở chủ trì và điều hành hoạt động của Sở khi Giám đốc Sở ủy quyền; Chủ tọa các cuộc họp của Sở theo sự ủy nhiệm của Giám đốc Sở.
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác do Giám đốc Sở phân công.
2. Ông Phan Minh Báu - Phó Giám đốc Sở
Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, cụ thể:
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về chăn nuôi và thú y; thủy sản; chế biến và thương mại nông sản, lâm sản, thủy sản; chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối.
- Chỉ đạo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án về: chăn nuôi và thú y; thủy sản; chế biến và thương mại nông sản, lâm sản, thủy sản; chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối.
- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý xây dựng công trình về lĩnh vực xây dựng công trình phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản…; Chi cục chăn nuôi và thú y, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Thủy sản.
- Giám đốc Ban quản lý Dự án Cạnh tranh ngành Chăn nuôi và An toàn thực phẩm (Lifsap) khoản vay bổ sung giai đoạn 2016 – 2018.
- Phó ban thường trực BCĐ phòng chống dịch hại cây trồng, vật nuôi.
- Phó ban thường trực BCĐ cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc khai thác thủy sản.
- Thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh (phụ lục đính kèm).
- Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Theo dõi địa bàn các huyện: Cẩm Mỹ, Thống Nhất.
- Thay mặt Giám đốc Sở chủ trì và điều hành hoạt động của Sở khi Giám đốc Sở ủy quyền; Chủ tọa các cuộc họp của Sở theo sự ủy nhiệm của Giám đốc Sở.
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác do Giám đốc Sở phân công.
3. Ông Đặng Hồng Tăng - Phó Giám đốc Sở
Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, cụ thể:
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lâm nghiệp.
- Chỉ đạo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án về lâm nghiệp; các chương trình trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng, khai thác và sử dụng lâm sản trên toàn tỉnh.
- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý xây dựng công trình về lĩnh vực xây dựng công trình lâm nghiệp; Chi cục Kiểm lâm; Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; các Ban Quản lý rừng phòng hộ: Long Thành, Xuân Lộc, Tân Phú, 600.
- Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng.
- Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020.
- Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh Đồng Nai năm 2016.
- Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.
- Theo dõi địa bàn các huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bom.
- Thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh (phụ lục đính kèm).
- Thay mặt Giám đốc Sở chủ trì và điều hành hoạt động của Sở khi Giám đốc Sở ủy quyền; Chủ tọa các cuộc họp của Sở theo sự ủy nhiệm của Giám đốc Sở.
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác do Giám đốc Sở phân công.
4. Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở
Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, cụ thể:
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thuỷ lợi; quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai; nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng cơ bản.
- Chỉ đạo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án về thủy lợi; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quy hoạch phòng, chống thiên tai phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.
- Trực tiếp chỉ đạo phòng chuyên môn, đơn vị: Phòng Quản lý xây dựng công trình về lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi; Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Ban Quản lý dự án nông nghiệp, Quỹ Phòng chống thiên tai.
- Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Theo dõi địa bàn các huyện: Tân Phú và huyện Định Quán.
- Phó Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
- Thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh (phụ lục đính kèm).
- Thay mặt Giám đốc Sở chủ trì và điều hành hoạt động của Sở khi Giám đốc Sở ủy quyền; Chủ tọa các cuộc họp của Sở theo sự ủy nhiệm của Giám đốc Sở.
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác do Giám đốc Sở phân công.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: snnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​