Cải cách hành chính

​Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến

Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân thực hiện các dịch vụ công liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chú trọng đẩy mạnh triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

Xem tiếp

​UBND tỉnh thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai

Ngày 10/9/2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3191/QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Kế hoạch số 386/KH-SNN ngày 26/01/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; Quyết định số 190/QĐ-SNN ngày 25/10/2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở đợt 2 năm 2021. Ngày 02/11/2021 và 03/11/2021, Đoàn kiểm tra do ông Đoàn Minh Trí – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NLTS; Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Xem tiếp

Thống nhất không tiếp tục thực hiện sáp nhập các Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 26/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai có Kết luận số 287-KL/TU về phương án sắp xếp các Ban quản lý rừng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kết luận thống nhất không tiếp tục thực hiện sáp nhập các Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Xem tiếp

Công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai

Ngày 30/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3675/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi/bổ sung; và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai. Cụ thể:

Xem tiếp

Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai

Ngày 04/10/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 4750/KH-SNN về Cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021 - 2030.

Xem tiếp

​Công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai

Ngày 25/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2149/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai. Cụ thể:

Xem tiếp

​Tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021

Ngày 08/01/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, ban ngành và UBND cấp huyện; Chỉ số cải cách hành chính của Sở Nông ghiệp và PTNT năm 2020 đạt 90,94 điểm, hạng 9/20 các Sở, ban ngành tăng 11 bậc so với năm 2020. Qua kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2020 cho thấy: công tác cải cách hành chính của Sở năm qua có nhiều tiến bộ, nhiều tiêu chí có mức độ cải thiện cao. Tuy nhiên, cón một số tồn tại như: xây dựng quy trình nội bộ điện tử cho bộ thủ tục hành chính chưa kịp thời; tuyển dụng viên chức chưa đúng quy định; chưa thực hiện hiện lưu trữ điện tử; tỷ lệ thủ tục hành chính, hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến chưa cao...

Xem tiếp

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Giám đốc Sở Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​