​Thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước đối với hồ Bà Hào

Hồ Bà Hào thuộc xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. Công trình được xây dựng vào năm 1988, thực hiện dự án sửa chữa nâng cấp vào năm 2017. Công trình gồm có 01 đập chính dài 1.050m, 01 tràn xả lũ và 01 cống lấy nước dưới đập. Nhiệm vụ chủ yếu của hồ Bà Hào là ổn định nguồn nước phòng chống cháy rừng cho khu vực, tạo cảnh quan gắn với phục vụ du lịch sinh thái của Trung tâm sinh thái Văn hóa lịch sử Chiến khu Đ. Theo quy định tại Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hiện nay hồ chứa nước Bà Hào được giao cho Khu Bảo tồn quản lý, khai thác.
Thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước đối với hồ Bà Hào_hình 1.jpg
Một góc đập hồ chứa nước Bà Hào, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị có liên quan đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xử lý kiến nghị của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai về thực hiện các quy định của nhà nước đối với hồ chứa nước Bà Hào. Để có cơ sở báo cáo đề xuất, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, cũng như đảm bảo công tác quản lý, khai thác công trình theo đúng các quy định của Luật Thủy lợi, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các Sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan kiểm tra thực tế hồ chứa nước Bà Hào và tổ chức làm việc tại Văn phòng Khu Bảo tồn hiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai để thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý kiến nghị của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.
Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế cùng ý kiến của các Sở ngành, địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, giao Khu Bảo tồn làm chủ đầu tư lập kế hoạch thực hiện các quy định của nhà nước đối với hồ chứa nước Bà Hào. Đề nghị Khu Bảo tồn rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết, thời gian, tính toán kinh phí thực hiện đối với các nội dung công việc phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ (làm rõ được nội dung nào cần phải có kinh phí, nội dung nào đơn vị tự thực hiện và sắp xếp thứ tự ưu tiên). Văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, làm cơ sở để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện. 
Thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước đối với hồ Bà Hào_hình 2.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT còn lưu ý Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai về công tác quản lý khai thác hồ chứa nước Bà Hào như: Phát quang, dọn dẹp cây cỏ toàn bộ tuyến tràn xả lũ, khu vực kênh xả sau cống điều tiết nước, để đảm bảo thông thoáng dòng chảy tiêu thoát lũ vào mùa mưa. Phát quang cây cỏ mái hạ lưu đập, kiểm tra và xử lý tổ mối (nếu có).
Do nhiệm vụ của hồ hiện nay chủ yếu là trữ nước phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô, đề nghị Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai thực hiện rà soát, điều tiết dung tích trong hồ ở mức khoảng 70% so với dung tích hồ (trước ngày 15/10 hàng năm) để phòng lũ và đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, do hiện nay chưa có nguồn thu từ quản lý khai thác hồ Bà Hào, hàng năm đơn vị quản lý cần lập kế hoạch các nội dung cần thực hiện, dự toán chi tiết đề nghị cấp kinh phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp của tỉnh để thực hiện duy tu, sửa chữa thường xuyên công trình.
Theo quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai cần có kế hoạch tuyển dụng cán bộ chuyên môn về thủy lợi; đồng thời rà soát, củng cố nâng cao năng lực đơn vị quản lý hồ chứa đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.
Nghiệp - TL
 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Giám đốc Sở Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​