​Huyện Tân Phú triển khai luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật

Thực hiện Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 và Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản. Để triển khai Luật Lâm nghiệp kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả tại địa phương, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú đã xây dựng kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 14/02/2019 của UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng ở cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2019.
Thực hiện kế hoạch trên, Ngày 07/8/2019 UBND huyện Tân Phú mở lớp tập huấn triển khai Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp với mục đích: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Lâm nghiệp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, qua đó nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan và nhân dân trong huyện vai trò của ngành Lâm nghiệp;tổ chức thực hiện có hiệu quả, thống nhất, đúng quy định;  tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các ban, ngành của huyện trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp.
Tham dự hội nghị có các thành phần gồm: thủ trưởng các cơ quan, ban,  ngành, đoàn thể của huyện, báo cáo cáo viên cấp huyện, chủ tịch UBND, công chức tư pháp – hộ tịch, công chức địa chính - Nông nghiệp, trưởng công an, Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, lực lượng quản lý bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, cộng tác viên bảo vệ rừng.
Thông qua hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Sở Tư Pháp triển khai Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2018 của Quốc Hội, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Nghị định  01/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính Phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm Nghiệp, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ lý pháp  lý trong hoạt động tố tụng, Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản, thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững, Thông tư 29/2018 ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về các biện pháp lâm sinh, Thông tư 30/2018 ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống  và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính, Thông tư 32/2018 ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương pháp định giá; khu giá rừng, Thông tư 33/2018 ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.
Kết thúc Hội nghị đồng chí Chủ trì cũng đề nghị các tổ chức , cơ quan, ban ngành đoàn thể ở huyện, các địa phương cấp xã, thị trấn và các đơn vị chủ rừng về phổ biến, triển khai Luật lâm nghiệp để các công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan, đơn vị nắm bắt tinh thần của Luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới luật từ đó có cái nhìn toàn diệnvà  áp dụng phù hợp, hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.
Nguyễn Viết Sử
 
 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: snnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​