Tổ chức mở tài khoản và hướng dẫn sử dụng tài khoản giao dịch thanh toán điện tử VIETTEL PAY cho người dân nhận tiền dịch vụ Môi trường rừng năm 2018

​Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao 13.591,11 ha tại Quyết định số 4189/QĐ-UBND, ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh. Trong đó: Diện tích rừng trong quy hoạch 3 loại rừng là: 13.589,79 ha, gồm: Diện tích đất có rừng: 13.190,60 ha; Diện tích rừng tự nhiên: 11.698,56 ha; Diện tích rừng trồng: 1.492,04 ha; Diện tích đất chưa có rừng: 399,19 ha; Diện tích ngoài quy hoạch 3 loại rừng là: 1,32 ha (đất trụ sở Ban quản lý). Giữ vững ổn định lâm phận trên sở cơ bản ổn định quy hoạch đất lâm nghiệp theo 3 loại rừng đến năm 2020 đã được phê duyệt, đảm bảo độ che phủ rừng 97%; Thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020; Dự án phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt.
Tổng diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) nằm trong quy hoạch 3 loại rừng 13.589,79 ha. Thực hiện nghiệm thu diện tích rừng cung ứng trả dịch vụ môi trường rừng: Diện tích nghiệm thu: 12.845,11 ha trong đó: Diện tích tự quản lý: 11.930,3 ha; Diện tích hộ nhận khoán : 914,81 ha/543 hộ. Diện tích không được nghiệm thu: 477,696 ha, gồm: Diện tích đủ điều kiện cung ứng DVMTR nhưng không nghiệm thu chi trả do hộ dân không hợp tác nên không có cơ sở chi trả: 386,026 ha/303 hộ; Diện tích hộ dân canh tác không được nghiệm thu do không đủ điều kiện cung ứng DVMTR: 91,67 ha/213 hộ (Đất khác:  6,11 ha; Đất Nông nghiệp: 5,91 ha; DT1: 2,59 ha; DTR: 73,93: MN: 3,13). Đã nghiệm thu xong diện tích cung ứng DVMTR đối với các hộ nhận khoán để làm cơ sở chi trả tiền cung ứng DVMNTR năm 2018.
Trước đây công tác chi trả DVMTR cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong lâm phận Ban Quản lý bằng tiền mặt, phải đến từng nhà dân để chi trả hoặc mời người dân đến từng phân trường để nhận tiền chi trả, số tiền chi trả ít nên một số hộ dân từ chối nhận. Vì vậy phần nào cũng gây khó khăn cho công tác chi trả DVMTR tại BQL.
Để thuận lợi cho công tác chi trả tiền DVMTR năm 2018 và những năm tiếp theo. Ngày 02/4/2019 Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú phối hợp với Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai, Công ty Viettel Đồng Nai tổ chức mở tài khoản và hướng dẫn sử dụng tài khoản giao dịch thanh toán điện tử Viettel Pay cho người dân nhận tiền DVMTR năm 2018 thông qua tài khoản ngân hàng số Viettel Pay với tổng số hộ dân tham gia 157/543 hộ, số còn lại sẽ tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Mo tai khoan VIETTEL Pay_Hình 1.JPG
Ảnh: Người dân nhận tiền DVMTR mở tài khoản giao dịch thanh toán điện tử Viettel Pay
Lê Thuần Thành
 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: snnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​