​Gần 45 tỷ đồng chi trả đến các khu rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng

Tính đến ngày 31/12/2021, nguồn thu tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai (Quỹ Đồng Nai) là hơn 50 tỷ đồng, trong đó nguồn thu do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam điều phối là gần 15,5 tỷ đồng, nguồn thu do Quỹ Đồng Nai thu được là gần 35 tỷ đồng.
Với số tiền DVMTR thu được, tiền chi trả đến các đối tượng cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh là gần 45 tỷ đồng. Số tiền còn lại được sử dụng để trích lập quỹ dự phòng (5%), chi phí quản lý của Quỹ (10%) và sử dụng để thực hiện các hạng mục trong Kế hoạch điều phối tiền DVMTR không xác định hoặc chưa xác định đối tượng chi trả sau khi được UBND tỉnh chấp thuận.
Gần 45 tỷ đồng chi trả đến các khu rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng_hình 1.jpg
Công tác xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR tại BQL RPH Tân Phú

Diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2021 là 157.194,97 ha, trong đó diện tích rừng đủ điều kiện được chi trả tiền DVMTR là 150.345,51 ha, chiếm 95,64%. Gồm diện tích rừng của các chủ rừng là tổ chức là 148.223,58 ha, chiếm 98,59%; chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân là 1.829,83 ha, chiếm 1,21%; UBND các xã có diện tích rừng được giao quản lý là 292,10 ha, chiếm 0,19%.
Với số tiền DVMTR thu được và diện tích rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR đã được Quỹ và cơ quan Kiểm lâm xác nhận, số tiền chi trả cho các chủ rừng là tổ chức là 42,018 tỷ đồng, chiếm 98,63%; số tiền chi trả cho chủ rừng là các hộ gia đình, cá nhân là 488,76 triệu đồng, chiếm 1,15%; số tiền chi trả cho UBND các xã có diện tích rừng được giao quản lý là 95,50 triệu đồng, chiếm 0,22%. Các đơn vị chủ rừng có diện tích rừng giao khoán cho các tổ chức, cá nhân sẽ thực hiện việc chi trả tiền DVMTR đối với diện tích rừng giao khoán theo quy định.
Tiền DVMTR dần trở thành nguồn thu đáng kể hàng năm ngoài ngân sách cho các đơn vị chủ rừng, UBND các xã có diện tích rừng tự quản lý, bảo vệ và các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân. Số tiền thu được sẽ góp phần thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tốt hơn, để giữ gìn và phát huy các giá trị to lớn rừng mang lại cho con người và cuộc sống.
Nguyễn Đại Dương - Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
 
 

Các tin khác

Một cửa điện tử

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Giám đốc Sở Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​