​Công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai

Ngày 25/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2149/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai. Cụ thể:
1. Ban hành mới 16 thủ tục hành chính:
- Cấp tỉnh: Ban hành mới 10 thủ tục (thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Thủy lợi; Khoa học công nghệ và Môi trường)
- Cấp huyện: Ban hành mới 02 thủ tục (thuộc lĩnh vực Nông nghiệp; Lâm nghiệp)
- Cấp xã: Ban hành mới 04 thủ tục (thuộc lĩnh vực Nông nghiệp; phòng, chống thiên tai)
2. Sửa đổi 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh: Thủ tục số 37, 38 - Mục II. Lĩnh vực Kiểm lâm; thủ tục số 69 - Mục IV. Lĩnh vực Thủy lợi đã được ban hành tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.
3. Bãi bỏ 13 thủ tục hành chính:  
- Cấp tỉnh: Bãi bỏ 10 thủ tục (thủ tục số 19, 26, 27, 34, 40, 53, 54, 87 đã được ban hành tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai và thủ tục số 4, 11 đã được ban hành tại Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai).
- Cấp huyện: Bãi bỏ 03 thủ tục (thủ tục số 1, 2, 21 đã được ban hành tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai).
 Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm(2_2021_QD_2146.pdf2_2021_QD_2146.pdf , Noidung 2146.docxNoidung 2146.docx )
 Nguyễn Thương - TCCB
 
 

Các tin khác

Một cửa điện tử

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Giám đốc Sở Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​