​Triển khai thực hiện đề án “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Đồng Nai”

Theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ - CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp thì Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được bổ sung thêm 02 đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước phục vụ cho sản xuất và các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản hoặc doanh nghiệp liên kết với các hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản.
Để thực hiện tốt Chính sách chi trả DVMTR, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã xin chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện Đề án “rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án chi trả DVMTR tỉnh Đồng Nai”. Đến nay, đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 23/3/2021. Theo kết quả Đề án, tỉnh Đồng Nai không có doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản hoặc doanh nghiệp liên kết với các hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản mà chỉ có các hộ gia đình nuôi trồng thủy sản với quy mô nhỏ, không thuộc đối tượng phải chi trả tiền DVMTR. Về các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước phục vụ cho sản xuất, sau khi rà soát Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đã tiến hành đàm phán ký hợp đồng ủy thác với 32 cơ sở. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có tổng cộng 52 cơ sở sử dụng DVMTR với tổng số tiền dự kiến thu được hằng năm hơn 50 tỷ đồng, bao gồm: Nhà máy Thủy điện Trị An, 16 cơ sở sản xuất và kinh doanh nước sạch, 32 cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước phục vụ cho sản xuất, 03 cơ sở kinh doanh du lịch.
 Triển khai thực hiện đề án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Đồng Nai_hình 1.jpg
Hội nghị lấy ý kiến thống nhất Đề án rà soát, điều chỉnh, bổ sung lưu vực chi trả DVMTR

Sau khi Đề án được phê duyệt, Quỹ đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai đến chính quyền địa phương các huyện, thành phố, cơ quan quản lý nhà nước về Lâm nghiệp trên toàn tỉnh; các đối tượng sử dụng và các đối tượng cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh (Văn bản số 1478/SNN-QBVPTR ngày 13/4/2021).
Việc triển khai thực hiện Đề án “rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án chi trả DVMTR tỉnh Đồng Nai” đã góp phần làm tăng thêm thu nhập cho các hộ gia đình, cá nhân là chủ rừng, các hộ nhận khoán; giúp các đơn vị chủ rừng là tổ chức tăng thêm nguồn kinh phí để đầu tư các hạng mục phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai sẽ phối hợp với chính quyền địa phương các xã, huyện, Thành phố; cơ quan quản lý nhà nước về Lâm nghiệp, tiếp tục rà soát ký hợp đồng ủy thác đối với các cơ sở sử dụng DVMTR phát sinh trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện thí điểm việc thu tiền DVMTR đối với đối tượng hấp thụ và lưu giữ Các bon của rừng, hiện đang trình Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện trên toàn quốc. Khi có văn bản quy phạm pháp luật chính thức, Quỹ sẽ xin chủ trương của UBND tỉnh cho triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, và từng bước thực hiện việc thu tiền và chi trả tiền DVMTR đúng quy định.
Trần Thúc Quyết - QBVPTR

Các tin khác

Một cửa điện tử

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Giám đốc Sở Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​