​Tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021

Ngày 08/01/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, ban ngành và UBND cấp huyện; Chỉ số cải cách hành chính của Sở Nông ghiệp và PTNT năm 2020 đạt 90,94 điểm, hạng 9/20 các Sở, ban ngành tăng 11 bậc so với năm 2020. Qua kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2020 cho thấy: công tác cải cách hành chính của Sở năm qua có nhiều tiến bộ, nhiều tiêu chí có mức độ cải thiện cao. Tuy nhiên, cón một số tồn tại như: xây dựng quy trình nội bộ điện tử cho bộ thủ tục hành chính chưa kịp thời; tuyển dụng viên chức chưa đúng quy định; chưa thực hiện hiện lưu trữ điện tử; tỷ lệ thủ tục hành chính, hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến chưa cao...
Để tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021, ngày 26/01/2021, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 385/SNN-TCCB yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung sau:
1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quán triệt, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, khắc phục tình trạng giao khoán nhiệm vụ cải cách hành chính cho cấp phó của người đứng đầu và công chức tham mưu giúp việc;
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quán triệt nội dung của Bộ Chỉ số cải cách hành chính đến toàn thể công chức, viên chức của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện cải cách hành chính;
3. Xác định rõ trách nhiệm liên quan của các cá nhân, tổ chức đối với những chỉ tiêu giảm điểm, chỉ rõ những hạn chế của từng nội dung kết quả của Chỉ số trong năm 2020;
4. Thực hiện đúng quy định việc công khai minh bạch thủ tục hành chính, tiến độ giải quyết hồ sơ; nâng cao tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn; đẩy mạnh hiệu quả xử lý hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh;
5. Triển khai hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: chuẩn hóa các quy trình thủ tục hành chính nhằm nâng cao tỉ lệ giải quyết đúng hẹn hồ sơ thủ tục hành chính;
6. Tăng cường cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; thông tin, tuyên truyền, triển khai dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỉ lệ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận hồ sơ – trả kết quả thủ tục hành chính.
Mặt khác, các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chất lượng, kịp thời theo quy định; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những trường hợp giải quyết hồ sơ quá hạn; nghiêm túc thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để xảy ra sai sót, quá hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện đúng quy định về tuyển dụng viên chức, tổ chức hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức. Trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính về lĩnh vực được phân công phụ trách.
Nguyễn Thương
 

Các tin khác

Một cửa điện tử

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Giám đốc Sở Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​