Phòng Quản lý xây dựng công trình

1. Chức năng
Phòng Quản lý xây dựng công trình là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
- Tham gia góp ý về quy hoạch, kế hoạch của ngành về lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án; các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền ban hành đối với lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc ngành;
- Thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (đối với dự án đầu tư công) phù hợp với chủ trương đầu tư, các bước thiết kế và các quyết định đầu tư được duyệt thuộc ngành và theo phân công của Giám đốc Sở;
- Theo dõi, kiểm tra chất lượng, tiến độ thi công xây dựng công trình, sự tuân thủ các trình tự, thủ tục, quy trình quy phạm trong thi công xây dựng. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng thuộc ngành;
- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực quản lý xây dựng công trình;
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của phòng; Góp ý đối với các dự án đầu tư xây dựng của các ngành, các địa phương liên quan đến ngành;
- Theo dõi, tổng hợp, thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: snnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​