​Hội nghị lấy Phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT

Thực hiện Kế hoạch số 249-KH/TU ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh; Kế hoạch số 2523/KH-SNN ngày 05/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT.
Ngày 30/6/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị lấy Phiếu tín nhiệm đối với Ban Giám đốc sở, Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ sở. Đồng chí Cao Tiến Sỹ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Dự giám sát Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn các Ban đảng Tỉnh uỷ (Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng tỉnh ủy).
Hội nghị lấy Phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT_hình 1.jpg
Đồng chí Cao Tiến Sỹ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Cao Tiến Sỹ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tiêu chuẩn lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 249-KH/TU ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh. Theo đó, thông qua lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao vị trí, vai trò và uy tín lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp uỷ, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.
Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Ban Giám đốc sở, Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ sở dựa trên các tiêu chí: Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công khai trước toàn thể thành phần tham dự hội nghị.
 Nguyễn Thương – Phòng Tổ chức Cán bộ
 
 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​