​Họp rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 16/6/2023, tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT, ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự cuộc họp có đại diện các phòng ban, Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; đại diện các sở ngành, như: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa; đại diện lãnh đạo đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
Họp rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý,_hình 1.jpg
Quang cảnh buổi họp

Cuộc họp đã nghe Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể: Tình hình thời tiết 6 tháng đầu năm nhìn chung cơ bản thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nguồn nước từ các công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ sản xuất theo kế hoạch, không để xảy ra hạn hán, thiếu nước tưới và xâm nhập mặn tại các công trình. Công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi đã được chú trọng thực hiện; các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đã chủ động sử dụng nguồn kinh phí cấp bù diện tích sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi cho các hoạt động duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng công trình, để phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất; lập và triển khai kế hoạch sản xuất phù hợp với nguồn nước tại công trình.
Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố đã quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình thủy lợi, với tổng kinh phí đã thực hiện đến nay khoảng 4,5 tỷ đồng trên 12 tỷ đồng của năm 2023. Kết quả thẩm định diện tích diện tích sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi và biện pháp tưới, tiêu năm 2022 với tổng diện tích 61.924 ha (trong đó diện tích tưới: 46.706 ha, diện tích tiêu: 9.280 ha, diện tích ngăn mặn: 5.938 ha), tăng 76,28 ha so với năm 2021. Kết quả phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023 từ công trình thủy lợi đạt khoảng 21.141 ha (đạt 100% so với kế hoạch) và đạt 100,50% so với cùng kỳ năm 2021 - 2022); diện tích ngăn mặn là 5.984 ha (đạt 100% so với kế hoạch); ước kết quả tưới vụ Hè Thu với diện tích khoảng 16.533 ha (đạt 100% so với kế hoạch); kế hoạch phục vụ sản xuất vụ Mùa là 20.387 ha; cấp nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp đến nay khoảng 16.017.514 m3 (đạt 48,13% so với kế hoạch).
Sau khi nghe Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; các địa phương, đơn vị tham dự cuộc họp đã thảo luận, phát biểu ý kiến, chủ trì cuộc họp đã thay mặt Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng và kết quả mà các địa phương, đơn vị đã đạt được trong công tác thủy lợi 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, chủ trì cuộc họp đã tổng hợp và có một số đề nghị đối với các phòng ban trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi như sau:
- Đối với các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, cần chủ động quản lý, vận hành công trình thủy lợi để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất trong vụ Hè Thu, vụ Mùa 2023 và vụ Đông Xuân 2023 - 2024, trong đó: Đối với hồ chứa, phải chủ động theo dõi chặt diễn biến tình hình thời tiết, thực hiện tích nước hợp lý. Đối với các đập dâng, mở tối đa tất cả các cửa van để đảm bảo thoát lũ; khi có phục vụ sản xuất, đơn vị quản lý lập kế hoạch điều tiết, vận hành công trình gửi các xã, UBND huyện liên quan để phối hợp. Kiểm tra, vận hành các trạm bơm tiêu để đảm bảo hoạt động bình thường khi có yêu cầu; đảm bảo thiết bị máy bơm được đặt tại vị trí an toàn không bị ngập do lũ; thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an toàn hệ thống điện khi xảy ra mưa, bão. Kiểm tra, xử lý ngay các vị trí bong tróc, đọng nước trên mặt đê bao, bờ bao thủy lợi. Xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp phòng tránh, ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn do ảnh hưởng của El Nino có thể xảy ra vào mùa khô 2023 - 2024; Xây dựng kế hoạch quản lý, cấp giấy, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và gửi Kế hoạch về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, xử lý.
- Đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc lập kế hoạch sản xuất, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người dân xuống giống, gieo trồng phù hợp với diễn biến tình hình thời tiết, dự báo nguồn nước để tránh thiệt hại do thiếu nước tưới, đặc biệt tại khu tưới các công trình thường xảy ra thiếu nước tưới trong mùa khô, như khu tưới đập Lang Minh và một số khu vực có sản xuất vụ Đông Xuân sớm (như khu tưới của đập Năm Sao, đập Đồng Hiệp), địa phương, đơn vị quản lý công trình - Đối với địa phương có nguy cơ cao xảy ra xâm nhập mặn (như huyện: Long Thành, Nhơn Trạch). Chủ động theo dõi, bám sát cơ quan thẩm định, phê duyệt dự toán, diện tích đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023; đề xuất kế hoạch đặt hàng năm 2024 để đảm bảo công tác quản lý khai thác và phục vụ sản xuất. Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nhơn Trạch rà soát, xây dựng bờ vùng bờ thửa thuộc khu vực Hệ thống thủy lợi Ông Kèo; nạo vét lòng kênh tạo thông thoáng dòng chảy để bảo đảm phục vụ sản xuất và phục vụ việc vận chuyển nông sản cho người dân trong khu vực.
- Đối với Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, đơn vị chủ động liên hệ, làm việc với các bộ ngành liên quan về việc xem xét và có ý kiến về sự phù hợp trong việc giao cho đơn vị quản lý hồ Bà Hào. Đồng thời khẩn trương rà soát, hoàn thiện tổ chức nhân sự quản lý hồ chứa đáp ứng theo yêu cầu quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai, hoàn thiện các nội dung quy định của nhà nước đối với hồ Bà Hào theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
- Đối với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, tiếp tục tham mưu thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ đối với các hồ: Thanh Niên, Suối Ran, Suối Đôi, Giao Thông, Mo Nang. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ cần đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai thi công sửa chữa, nâng cấp đập Tân Bình 1, đập Bưng Cần, đập dâng ấp Tự Túc xã Thừa Đức, để bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa lũ.
- UBND các huyện, thành phố quan tâm, đôn đốc đơn vị quản lý hồ chứa nước theo dõi, thực hiện điều tiết mực nước các hồ chứa bảo đảm dung tích phòng lũ tại các hồ: Giao Thông, Suối Đôi, Suối Ran, Thanh Niên, Bà Hào (lưu ý trong mùa mưa lũ, nhiệm vụ đảm bảo an toàn đập phải ưu tiên hàng đầu). Tăng cường phối hợp với đơn vị quản lý khai thác công trình kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm còn tồn tại trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại các công trình như: Hồ Sông Mây, hồ Bà Long, hồ Cầu Mới, hồ Gia Ui, Hệ thống thủy lợi Ông Kèo,... Quan tâm, bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các hạng mục công trình bị hư hỏng, xuống cấp để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ năm 2023.
- Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi: Tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh gửi các bộ ngành xem xét, có ý kiến đối với phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng dự thảo nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính Sở tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT công tác đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023, năm 2024 đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu đề xuất nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, nâng cao hiệu quả công tác thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
Họp rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý,_hình 2.jpg
Các đơn vị tham thảo luận tại cuộc họp
Nghiệp - TL
 
 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​