​Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duy trì vị trí tốp đầu về Chỉ số Cải cách hành chính

Ngày 11/01/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các Sở, ban ngành và UBND cấp huyện năm 2022; Chỉ số cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022 đạt 95,43 điểm, hạng 3/17 các Sở, ban ngành (Có 4 đơn vị không xếp hạng là: Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Công nghệ sinh học) giảm 1 bậc so với năm 2021.
Nhằm triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời khắc phục những hạn chế trong năm 2022 góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và những năm tiếp theo, Giám đốc Sở yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung sau:
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quán triệt, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, khắc phục  tình trạng giao khoán nhiệm vụ cải cách hành chính cho cấp phó của người đứng đầu và công chức tham mưu giúp việc;
- Tổ chức quán triệt nội dung của Bộ Chỉ số cải cách hành chính đến toàn thể công chức, viên chức của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện cải cách hành chính;
- Thực hiện bổ nhiệm lãnh đạo quản lý phải tuân thủ đúng quy trình, tiêu chuẩn bằng cấp và chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Cập nhật dữ liệu về công chức, viên chức lên phần mềm ngành nội vụ đầy đủ, đúng yêu cầu;
- Thực hiện lập hồ sơ và lưu trữ điện tử theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 07/3/2020 của Chính phủ về văn thư lưu trữ.
Thủ trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính về lĩnh vực được phân công phụ trách; phòng Tổ chức cán bộ thường xuyên đôn đốc, theo dõi thực hiện và tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ đúng quy định.
Nguyễn Thương – Phòng Tổ chức Cán bộ
 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​