Ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai

Ngày 31/01/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 293/KH-SNN về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Mục tiêu của kế hoạch tuyên truyền là tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị với các cơ quan báo chí, truyền thông; Đưa việc tuyên truyền cải cách hành chính vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử của sở, đơn vị; Tăng cường trách nhiệm của các phòng, đơn vị trong giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; Nâng cao mức độ tiếp cận thông tin, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong việc triển khai công tác cải cách hành chính; Đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả cao; Nhân rộng các gương điển hình, các cách làm cải cách hành chính có hiệu quả thiết thực.
Nội dung tuyên truyền gồm:
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội.
- Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
- Tuyên truyền các mục tiêu, nội dung trọng tâm Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Chương trình cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 29/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2023 và Kế hoạch số 231/KH-SNN ngày 19/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về cải cách hành chính năm 2023.
- Các nội dung về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ; các nội dung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cải cách hành chính.
- Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân.
- Các nội dung thực hiện văn hóa công vụ, văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; quy chế làm việc; tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng; các nội dung phát động thi đua trong thực hiện cải cách hành chính.
- Bộ thủ tục hành chính, danh mục các dịch vụ công đã công bố theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung TTHC; cách tra cứu, tìm hiểu các TTHC; khai thác sử dụng các biểu mẫu...); kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các tiện ích tra cứu thông tin giải quyết TTHC.
- Hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; thanh toán trực tuyến; hướng dẫn cài đặt và sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số.
- Các kênh, địa chỉ tiếp nhận, kết quả xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị, giải đáp vướng mắc thông qua các đường dây nóng.
- Các thông tin về quy hoạch sử dụng đất, khung giá đất, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, dự án đầu tư; các quy định, chính sách có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, hỗ trợ khởi nghiệp, các chương trình, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội…
- Tình hình triển khai, các giải pháp nâng cao và kết quả thực hiện các chỉ số: Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và các chỉ số khác.
- Thông tin, tuyên truyền về các cuộc điều tra, khảo sát người dân và doanh nghiệp.
- Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, cá nhân, tập thể tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; các điển hình tốt, tấm gương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm cao, tinh thần, thái độ chuẩn mực và tận tụy trong phục vụ nhân dân.
- Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các phòng, đơn vị.
- Tuyên truyền các nội dung về cải cánh hành chính theo chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở.
Về hình thức tuyên truyền, các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền qua các hình thức như: đăng tin tức, bài viết trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của Sở; Thông qua các tờ xếp hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ, ấn phẩm truyền thông; Lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị tập huấn; Thông qua các kênh mạng xã hội.
Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị chủ trì có trách nhiệm triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính của các phòng, đơn vị trực thuộc đạt hiệu quả, chất lượng.
Nguyễn Thương – Phòng Tổ chức Cán bộ

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​