​Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai

Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Năm 2019, thực hiện đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 26/6/2019, bộ máy tổ chức của Chi cục Kiểm lâm gồm: Ban lãnh đạo Chi cục; 02 phòng chuyên môn nghiệp vụ (được sắp xếp lại từ 05 phòng); 01 Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng; 08 Hạt Kiểm lâm cấp huyện. Sau khi sáp nhập, nhiều nhiệm vụ khác nhau được giao cho 02 Phòng nghiệp vụ, do vậy khối lượng công việc xử lý nhiều, áp lực công việc lớn cho lãnh đạo các phòng và công chức, tiến độ thực hiện một số công việc còn chậm.
Từ những bất cập nêu trên, để Chi cục Kiểm lâm có đủ điều kiện và nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, việc xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT là thực sự cần thiết và đảm bảo phù hợp các quy định pháp luật hiện hành nói chung, đặc biệt là những quy định của pháp luật liên quan chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Kiểm lâm.
Ngày 18/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 191/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2022.
Theo Đề án sắp xếp, tách 02 phòng Tổ chức hành chính tổng hợp, Phòng Lâm nghiệp và Thanh tra pháp chế thành 4 phòng, có tên gọi: Phòng Hành chính tổng hợp; Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng; Phòng Quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn và pháp chế; Phòng Sử dụng và phát triển rừng.
Phòng Hành chính tổng hợp tham mưu giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác hành chính, quản trị; tổng hợp, báo cáo; văn thư, lưu trữ; công nghệ thông tin; công tác dân vận; quy chế dân chủ; cải cách hành chính; tài chính, kế toán, quản lý tài sản của cơ quan.
Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng tham mưu giúp Chi cục trưởng công tác tổ chức bộ máy, biên chế; vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với công chức và người lao động; tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, nâng ngạch, điều động, luân chuyển, biệt phái, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá công vụ; đánh giá, phân loại công chức và người lao động; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác tuyên truyền xây dựng lực lượng trong lĩnh vực thuộc Chi cục Kiểm lâm.
Phòng Quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn và pháp chế tham mưu Chi cục trưởng thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn tài nguyên, đa dạng sinh học rừng; công tác pháp chế, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Chi cục.
Phòng Sử dụng và phát triển rừng tham mưu giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác sử dụng và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong các lĩnh vực thuộc Chi cục Kiểm lâm.
Sau khi sắp xếp, kiện toàn, bộ máy tổ chức của Chi cục Kiểm lâm gồm: Ban lãnh đạo Chi cục; 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ; 01 Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng; 08 Hạt Kiểm lâm cấp huyện
Nguyễn Thương – Phòng Tổ chức Cán bộ

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​