​Thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai

Ngày 19/9/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2477/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai.
1. Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai có tên giao dịch quốc tế: Dong Nai Disaster Prevention Fund (viết tắt Dong Nai DPF). Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai là một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; có chức năng tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính, hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ và quy định của pháp luật.
2. Cơ cấu tổ chức Quỹ gồm: Hội đồng quản lý Quỹ; Ban Kiểm soát; Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai.
- Hội đồng quản lý Quỹ có 05 thành viên, gồm: Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 03 ủy viên. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách lĩnh vực nông nghiệp kiêm nhiệm; 01 Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT - phụ trách lĩnh vực thủy lợi, phòng, chống thiên tai kiêm nhiệm; 03 ủy viên Hội đồng gồm: Lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi (kiêm Thư ký Hội đồng).
Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phân công theo Quy chế Tổ chức và hoạt động Quỹ.
- Ban Kiểm soát: có 03 thành viên, gồm Trưởng ban và 02 thành viên. Cụ thể như sau: Trưởng ban Ban Kiểm soát: Lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở Tài chính; 02 thành viên của Ban Kiểm soát gồm: Lãnh đạo Phòng Kế hoạch Tài chính thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo Phòng Thanh tra thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.
Ban Kiểm soát Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và trước pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ.
- Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai: Cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh đặt tại cơ quan Thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh; sử dụng bộ máy của cơ quan Thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh theo hình thức biệt phái hoặc kiêm nhiệm. Cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh có Giám đốc, 01 Phó giám đốc. Giám đốc Quỹ được ký hợp đồng theo quy định của pháp luật đối với một số công việc phục vụ hoạt động của Quỹ, chịu trách nhiệm trước pháp luật.
+ Giám đốc Quỹ do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phụ trách lĩnh vực thủy lợi, phòng, chống thiên tai kiêm nhiệm và Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm.
+ 01 Phó Giám đốc Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quyết định bổ nhiệm, giao nhiệm vụ, hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Quỹ. Phó Giám đốc giúp Giám đốc Quỹ điều hành Quỹ, được phân công quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quỹ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, UBND tỉnh và trước pháp luật về phần việc được phân công. Phó giám đốc Quỹ do Chi cục Trưởng thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT phụ trách lĩnh vực thuỷ lợi, phòng chống thiên tai kiêm nhiệm.
+ Các bộ phận, phòng, ban chuyên môn trực thuộc cơ quan quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập.
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ; kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao.
Nguyễn Thương – Phòng Tổ chức cán bộ
 
 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: 518, Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: vbsnnptnt@dongnai.gov.vn
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC: 0251. 8823248
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​