Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In
 
  
View: 
Selection Checkbox
Picture Size
​BCĐ tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ  giải pháp các tháng cuối năm 2020_hình 1.jpeg
​BCĐ tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2020_hình 1
350 x 26245 KB
​Chi đoàn Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh tổ chức sinh hoạt tháng 3 với chuyên đề_hình 1.jpg
​Chi đoàn Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh tổ chức sinh hoạt tháng 3 với chuyên đề_hình 1
350 x 26268 KB
​Chôm chôm Chỉ dẫn địa lý Long Khánh được lọt vào TOP 100 đặc sản quà tặng Việt Nam (2020-2021)_Hình 1.JPG
​Chôm chôm Chỉ dẫn địa lý Long Khánh được lọt vào TOP 100 đặc sản quà tặng Việt Nam (2020-2021)_Hình 1
350 x 26270 KB
​Công ty cơ khí và xây dựng POSCO E và C VIỆT NAM tổ chức trồng cây xanh năm 2022_hình 1.jpg
​Công ty cơ khí và xây dựng POSCO E và C VIỆT NAM tổ chức trồng cây xanh năm 2022_hình 1
350 x 23363 KB
​Đàn chim quý, hiếm tại khu du lịch Bửu Long_hinhf 1.jpg
​Đàn chim quý, hiếm tại khu du lịch Bửu Long_hinhf 1
350 x 19647 KB
​Diễn tập chữa cháy rừng mùa khô năm 2020-2021 tại lâm phận Biên Hòa_hình 1.jpg
​Diễn tập chữa cháy rừng mùa khô năm 2020-2021 tại lâm phận Biên Hòa_hình 1
350 x 23353 KB
​Đồng Nai Định hướng phát triển nông nghiệp theo tín hiệu thị trường _ Hình 1.jpg
​Đồng Nai Định hướng phát triển nông nghiệp theo tín hiệu thị trường _ Hình 1
350 x 26271 KB
​Đồng Nai tổ chức lễ ra quân xuất khẩu nông sản chế biến năm 2022_Hình 2.jpg
​Đồng Nai tổ chức lễ ra quân xuất khẩu nông sản chế biến năm 2022_Hình 2
350 x 26250 KB
​Giải bóng đá mini chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và 46 năm Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước_Hình 2.jpg
​Giải bóng đá mini chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và 46 năm Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước_Hình 2
350 x 26254 KB
​Giải bóng đá mini_Hình 1.jpg
​Giải bóng đá mini_Hình 1
350 x 26252 KB
​Hiệu quả tích cực của chương trình “chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ Bưởi Đào huyện Cẩm Mỹ” _Hình 1.jpg
​Hiệu quả tích cực của chương trình “chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ Bưởi Đào huyện Cẩm Mỹ” _Hình 1
350 x 26260 KB
​Hội nghị thống nhất đề án rà soát, điều chỉnh, bổ sung chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Đồng Nai_hình 1.JPG
​Hội nghị thống nhất đề án rà soát, điều chỉnh, bổ sung chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Đồng Nai_hình 1
350 x 25158 KB
​Hội nghị tổng kết công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021_hình 1.jpg
​Hội nghị tổng kết công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021_hình 1
350 x 26254 KB
​Hội nghị tuyên truyền Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong trạng thái bình thường mới _Hình 1.jpg
​Hội nghị tuyên truyền Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong trạng thái bình thường mới _Hình 1
350 x 26246 KB
​Hội thảo lấy ý kiến về Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050_hình 2.jpg
​Hội thảo lấy ý kiến về Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050_hình 2
350 x 18040 KB
​Họp đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 6 tháng đầu năm 2022, _hình 1.jpg
​Họp đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 6 tháng đầu năm 2022, _hình 1
350 x 23549 KB
​Huyện Vĩnh Cửu tổ chức diễn tập chữa cháy rừng cho các tổ đội xung kích bảo vệ rừng và PCCCR các đơn vị trên địa bàn_hình 1.jpg
​Huyện Vĩnh Cửu tổ chức diễn tập chữa cháy rừng cho các tổ đội xung kích bảo vệ rừng và PCCCR các đơn vị trên địa bàn_hình 1
350 x 19672 KB
​Huyện Xuân Lộc Hội thảo mô hình liên kết trồng hồ tiêu an toàn_Hình 2.jpg
​Huyện Xuân Lộc Hội thảo mô hình liên kết trồng hồ tiêu an toàn_Hình 2
350 x 26243 KB
​Kết quả có ý nghĩa khích lệ huyện Xuân Lộc tiếp tục thực hiện nông thôn mới bền vững_Hình 3.jpg
​Kết quả có ý nghĩa khích lệ huyện Xuân Lộc tiếp tục thực hiện nông thôn mới bền vững_Hình 3
350 x 26247 KB
​Kết quả thực hiện Chương trình quốc gia khống chế bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021 và kế hoạch thực hiện 2022 - 2030_Hình 2.jpg
​Kết quả thực hiện Chương trình quốc gia khống chế bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021 và kế hoạch thực hiện 2022 - 2030_Hình 2
350 x 22247 KB
​Khảo sát các vùng đang nuôi có tiềm năng phát triển nuôi tôm càng xanh_hình 1.jpg
​Khảo sát các vùng đang nuôi có tiềm năng phát triển nuôi tôm càng xanh_hình 1
350 x 26233 KB
​Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho Cán bộ Khuyến nông_Hình 1.jpeg
​Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho Cán bộ Khuyến nông_Hình 1
350 x 26231 KB
​Phú Điền Xã đầu tiên của huyện Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao_hình 1.jpg
​Phú Điền Xã đầu tiên của huyện Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao_hình 1
350 x 26239 KB
​Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu_hình 3.jpg
​Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu_hình 3
350 x 26247 KB
​Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai Lập Tổ hỗ trợ người dân trong tỉnh và TP Hồ Chí Minh bị cách ly Covid19_hình 1.jpg
​Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai Lập Tổ hỗ trợ người dân trong tỉnh và TP Hồ Chí Minh bị cách ly Covid19_hình 1
350 x 25646 KB
​sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai Lập Tổ hỗ trợ người dân trong tỉnh và TP Hồ Chí Minh bị cách ly Covid19_hình 3.jpg
​sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai Lập Tổ hỗ trợ người dân trong tỉnh và TP Hồ Chí Minh bị cách ly Covid19_hình 3
350 x 22139 KB
​Tăng cường bảo vệ, hạn chế khai thác trái phép cây ươi_Hình 1.jpg
​Tăng cường bảo vệ, hạn chế khai thác trái phép cây ươi_Hình 1
350 x 466117 KB
​Tăng cường các giải pháp cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân huyện Cẩm Mỹ_hình 1.jpg
​Tăng cường các giải pháp cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân huyện Cẩm Mỹ_hình 1
350 x 26242 KB
​Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định, chính sách trong Quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản_hình 1.jpg
​Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định, chính sách trong Quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản_hình 1
350 x 26253 KB
​Tập huấn Kỹ thuật sản xuất hồ tiêu an toàn bền vững_Hình 1.jpg
​Tập huấn Kỹ thuật sản xuất hồ tiêu an toàn bền vững_Hình 1
350 x 26245 KB
​Tập huấn Kỹ thuật sản xuất hồ tiêu an toàn bền vững_Hình 2.jpg
​Tập huấn Kỹ thuật sản xuất hồ tiêu an toàn bền vững_Hình 2
350 x 26256 KB
​Tập huấn TOT Kỹ thuật sản xuất ca cao bền vững_Hình 2.jpg
​Tập huấn TOT Kỹ thuật sản xuất ca cao bền vững_Hình 2
350 x 26233 KB
​Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi_Hình 1.png
​Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi_Hình 1
350 x 267217 KB
​Thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản_Hình 1.JPG
​Thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản_Hình 1
350 x 23357 KB
​Thức ăn tăng giá - nỗi lo của người nuôi trồng Thủy sản_Hình 1.jpg
​Thức ăn tăng giá - nỗi lo của người nuôi trồng Thủy sản_Hình 1
350 x 21035 KB
​Thực hiện Đề án Sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An hình 1.jpg
​Thực hiện Đề án Sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An hình 1
350 x 26240 KB
​Thực hiện Đề án Sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An Một số lượng lớn lồng bè dôi dư cần giải tỏa_hình 1.jpg
​Thực hiện Đề án Sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An Một số lượng lớn lồng bè dôi dư cần giải tỏa_hình 1
350 x 26240 KB
​Thực hiện Đề án Sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An1.jpg
​Thực hiện Đề án Sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An1
350 x 26240 KB
​Tiếp nhận, thả về môi trường rừng tự nhiên 03 cá thể khỉ đuôi lợn và 01 cá thể chim cao cát do các giáo xứ giao nộp_Hình 1.jpg
​Tiếp nhận, thả về môi trường rừng tự nhiên 03 cá thể khỉ đuôi lợn và 01 cá thể chim cao cát do các giáo xứ giao nộp_Hình 1
350 x 26286 KB
​Tiếp tục phát hiện Voi rừng ở tỉnh Đồng Nai sinh sản_hình 1.jpg
​Tiếp tục phát hiện Voi rừng ở tỉnh Đồng Nai sinh sản_hình 1
350 x 37683 KB
1 - 40Next