Hoạt động kiểm tra công tác bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) góp phần quan trọng ngăn ngừa tư tưởng chủ quan, hình thức trong công tác BVR, PCCCR tại phương.

​Năm 2018 là năm trên địa bàn huyện Tân Phú diện tích rừng có sự thay đổi về lượng và chất, tổng diện tích đất có rừng (bao gồm diện tích rừng trồng chưa thành rừng) đạt 45.111,41 ha trong đó diện tích đất có rừng 44.908.59 ha, diện tích đất có rừng chưa đạt tiêu chí thành rừng 202,82 ha, độ che phủ rừng đạt 57,88%, diện tích rừng lớn nhất từ thời điểm kết quả kiểm kê rừng năm 2016 đến nay. Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 huyện Tân Phú  rất quan tâm đến việc bảo vệ diện tích rừng hiện có trên địa bàn nhằm đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện Tân Phú nhiềm kỳ 2015-2020 đã đề ra mục tiêu độ che phủ rừng đạt 57%.
Với việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tân Phú giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 19/12/2018  gồm 17 đồng chí trong đó đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban và 02 đồng chí gồm đồng chí Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phó trưởng ban thường trực; đồng chí Trưởng Phòng NN & PTNT Phó trưởng ban, các thành viên là thủ trưởng các cơ quan ban ngành huyện và UBND các xã có rừng.
Ban chỉ dạo (BCĐ) huyện Tân Phú xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc tham mưu UBND huyện Tân Phú thực hiện tốt các nội dung quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách về tăng cường công tác bảo vệ rừng, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác BVR, PCCCR tại đơn vị chủ rừng và UBND các xã có rừng trên địa bàn quản lý, Ban Chỉ đạo huyện triển khai Kế hoạch số 39/KH-KT-BVR&PCCCR ngày 14 tháng 2 năm 2019  về việc kiểm tra công tác bảo vệ rừng năm 2019, PCCCR mùa khô năm 2018 – 2019 đối với các chủ rừng và UBND các xã có rừng trên địa bàn huyện, tình hình triển khai Thông tri số 12-TT/TU ngày 20/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thời gian kiểm tra từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 14 tháng 3 năm 2019.
Qua công tác kiểm tra, giám sát BCĐ huyện Tân Phú nắm bắt được tình hình triển khai Thông tri số 12-TT/TU, kết quả thực hiện công tác BVR, PCCCR tại các chủ rừng và  địa phương, kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc các đơn vị thực hiện các hạng mục công trình  bảo vệ rừng và PCCCR đúng theo phương án và tiến độ quy định, đồng thời qua công tác kiểm tra BCĐ đã đề xuất các giải pháp  và chỉ đạo các ban ngành chức năng của huyện hỗ trợ và phối hợp cùng các đơn vị chủ rừng và các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BVR, PCCCR. Kết quả kiểm tra  trên địa bàn huyện Tân Phú đã triển khai nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư  và Thông tri số 12-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tới 120 chỉ ủy, chi bộ với 1765 đảng viên;  đã hoàn thành các hạng mục công trình PCCCR, cho đến thời điểm hiện nay trên địa bàn không xảy ra vụ cháy gây thiệt hại đến rừng; công tác bảo vệ rừng ổn định không xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng.
Ngày 19/4/2019 Đoàn Kiểm tra do Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai thành lập đã kiểm tra công tác BVR năm 2019 và PCCCR mùa khô 2018-2019 tại địa phương, qua làm việc với BCĐ huyện Tân Phú, Đoàn Kiểm tra cũng đánh giá BCĐ huyện Tân Phú thực hiện tốt các nhiệm vụ BVR, PCCCR năm 2019, kể từ năm 2010 đến nay trên địa bàn huyện Tân Phú không xảy ra vụ cháy gây thiệt hại đến rừng.
Thái Bình

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: snnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​