Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại Đồng Nai

​Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn” được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành tại Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 là một nội dung quan trọng, cốt lõi trong tổng thể xây dựng nông thôn mới. Đề án đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình triển khai thực hiện cụ thể như: Tổ chức sắp xếp lại tất cả các yếu tố liên quan tác động đến chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp, từ quy hoạch kết cấu hạ tầng sản xuất, chế biến, bảo quản; tổ chức sản xuất, chuỗi cung ứng dịch vụ sản xuất, thu hoạch, thu mua, chế biến, bảo quản, tiêu thụ... để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn, nhằm đảm bảo phát triển bền vững trên cả 3 mặt: kinh tế, xã hội và môi trường. Chương trình xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh trong thời gian qua đã được triển khai quyết liệt và đồng bộ.
Trước hết, tỉnh đã tập trung nghiên cứu, ban hành và thực hiện nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, như: chính sách về đất đai, chính sách về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế trang trại, chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn, chính sách giảm nghèo...
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch, quy hoạch và từng bước hình thành hệ thống chiến lược phát triển nông nghiệp: quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sản xuất nông nghiệp đồng bộ từ cấp tỉnh - huyện - xã và tiến tới hoàn thiện quy hoạch ngành hàng chủ lực. Ngân sách tỉnh Đồng Nai đã và đang đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; trong đó, chú trọng đầu tư hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mạng lưới điện, chợ nông thôn, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn...
 Tập trung đầu tư vùng sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh ứng dụng sâu rộng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp và đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân (trong những năm qua, ngân sách tỉnh đã tiến hành đầu tư thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng trong nông nghiệp, tiếp nhận và chuyển giao nhiều công nghệ tiên tiến cho nông dân). Sắp xếp, phát triển các cơ sở sản xuất, dịch vụ khu vực nông thôn theo hướng tập trung đối với ngành nghề chế biến nông, lâm, thủy sản, cung cấp các dịch vụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp…
 Thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp; từng bước hình thành các tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa một cách hợp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa đô thị và nông thôn, tăng cường kết nối nông thôn - đô thị, phối hợp các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn với phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị.
Tiến hành đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức. Thực hiện hiệu quả tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; khuyến khích và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Phát huy vai trò chủ thể của hộ nông dân và kinh tế hộ; vai trò của doanh nghiệp trong nông nghiệp, đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nông, lâm, ngư nghiệp nhà nước; phát triển hợp tác xã kiểu mới và các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng; hình thành các vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ.

Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại Đồng Nai_Hình 1.jpg
Vườn rau sạch HTX Trường An, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng và đáng khích lệ: sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa và đạt mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân giai đoạn (2011-2015) đạt 4,01%/năm; hình thành và phát triển rõ nét nhiều vùng chuyên canh; mặt hàng, ngành hành, cây, con chủ lực. Hiệu quả sản xuất trên diện tích đất tăng cao, đến nay đạt trên 107 triệu đồng/ha, nhiều vùng có giá trị sản xuất trên 250 triệu/ha/năm; nâng cao đời sống của người dân nông thôn (Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 37,67 triệu đồng, tăng 66,46% so với đầu chương trình). Sản xuất nông nghiệp chú trọng quan tâm đến bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Nông thôn có bước đổi mới rõ nét trên tất cả các mặt: cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển nhanh; nhất là, hệ thống giao thông, y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa; môi trường nông thôn có bước cải thiện: hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 99,7%, tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường 89%; Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn được giữ vững.
Kết quả trên đã tạo tiền đề, động lực cho tỉnh thực hiện thành công mục tiêu đặt ra cũng như việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.
Hoàng Nguyễn Phúc
 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai 
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3822970 - Fax: 0251. 3827393 Email: snnptnt@dongnai.gov.vn 
Bản quyền thuộc về Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn " Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​