Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Attachment9/15/2021
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng Nai2Quyết định1Cơ cấu, tổ chức29/15/2021Cao Tiến Dũng
  
Attachment8/10/2021
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng Nai2Quyết định1Cơ cấu, tổ chức28/10/2021Võ Văn Phi
  
Attachment8/10/2021
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai2Quyết định1Cơ cấu, tổ chức28/10/2021Võ Văn Phi
  
Attachment7/6/2021
Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.
Chính phủ4Quyết định1Lĩnh vực Cải cách hành chính57/6/2021Phạm Bình Minh
  
Attachment4/26/2021
Quyết định Phê duyệt đề án sản xuất, chế biến lâm sản bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai2Quyết định1Lĩnh vực Lâm nghiệp64/26/2021Võ Văn Phi
  
Attachment4/22/2021
Quyết định Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
Chính phủ4Quyết định1Lĩnh vực Thủy lợi37/1/2021Lê Văn Thành
  
Attachment11/19/2020
Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai2Nghị định4Lĩnh vực Nông nghiệp812/4/2020Cao Tiến Dũng
  
Attachment11/18/2020
Quyết định về việc phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2019 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung Tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện Tân Phú, Xuân Lộc, Nhơn Trạch.
UBND tỉnh Đồng Nai2Quyết định1Lĩnh vực Thủy lợi311/18/2020Cao Tiến Dũng
  
Attachment9/23/2020
Quyết định Ban hành hướng dẫn kỹ thuật vỗ béo bò trước khi giết thịt
Quyết định1Lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y49/23/2020Nguyễn Xuân Dương
  
Attachment11/6/2020
Quyết định Ban hành Bộ tài liệu tập huấn Những kiến thức cơ bản về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
Bộ NN & PTNT3Quyết định1Xây dựng nông thôn711/6/2020Trần Thanh Nam
  
Attachment11/13/2020
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025
Bộ NN & PTNT3Quyết định1Lĩnh vực Thủy lợi311/13/2020Nguyễn Hoàng Hiêp
  
Attachment10/1/2020
Thông tư Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
Bộ Tài chính5Thông tư2Lĩnh vực Thủy lợi312/1/2020Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  
Attachment10/27/2020
Thông tư Ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế- kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi
Bộ NN & PTNT3Thông tư2Lĩnh vực Thủy lợi312/15/2020Nguyễn Hoàng Hiêp
  
Attachment11/18/2020
Quyết định về việc phê duyệt diện tích sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung Tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện Tân Phú, Xuân Lộc, Nhơn Trạch.
UBND tỉnh Đồng Nai2Quyết định1Lĩnh vực Thủy lợi311/18/2020Cao Tiến Dũng
  
Attachment11/18/2020
Quyết định về việc phê duyệt diện tích sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Định Quán, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Trảng Bom, thành phố Long Khánh
UBND tỉnh Đồng Nai2Quyết định1Lĩnh vực Thủy lợi311/18/2020Cao Tiến Dũng
  
Attachment9/16/2020
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở NNPTNT1Quyết định1Lĩnh vực Cải cách hành chính59/16/2020
  
Attachment10/26/2020
Quyết định V/v phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
UBND tỉnh Đồng Nai2Quyết định1Cơ cấu, tổ chức211/15/2020Cao Tiến Dũng
  
Attachment10/28/2020
Quyết định Phê duyệt Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
UBND tỉnh Đồng Nai2Quyết định1Lĩnh vực Nông nghiệp810/28/2020Cao Tiến Dũng
  
Attachment5/22/2020
Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ NN & PTNT3Thông tư2Lĩnh vực Nông nghiệp87/6/2020Lê Quốc Doanh
  
Attachment6/30/2020
Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản
Bộ NN & PTNT3Thông tư2Lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y47/1/2020Phùng Đức Tiến
  
Attachment3/20/2020
Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống : quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO của Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở NNPTNT1Quyết định1Lĩnh vực Cải cách hành chính53/20/2020Huỳnh Thành Vinh
  
Attachment1/22/2020
Quyết định Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện, UBND xã tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng Nai2Quyết định1Lĩnh vực Cải cách hành chính51/22/2020Cao Tiến Dũng
  
Attachment4/24/2020
Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Bộ NN & PTNT3Thông tư26/9/2020Lê Quốc Doanh
  
Attachment3/16/2020
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản
Bộ NN & PTNT3Thông tư2Lĩnh vực khác109/18/2020Phùng Đức Tiến
  
Attachment9/4/2020
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
Bộ NN & PTNT3Thông tư2Lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y47/1/2020Phùng Đức Tiến
  
Attachment2/4/2020
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
Bộ NN & PTNT3Thông tư2Lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y47/1/2020Phùng Đức Tiến
  
Attachment1/13/2020
Quyết định Quy đinh về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Chính phủ4Quyết định1Lĩnh vực Thủy lợi33/1/2020Trịnh Đình Dũng
  
Attachment10/19/2018
Phê duyệt kết quả rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất và kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030.
UBND tỉnh Đồng Nai2Quyết định1Lĩnh vực Lâm nghiệp610/19/2018Võ Văn Chánh
  
Attachment3/21/2019
Quyết đinh Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khẩn cấp bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai2Quyết định1Lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y43/21/2019Võ Văn Chánh
  
Attachment3/20/2019
Quyết định Thành lập các chốt kiểm dịch động vật (tạm thời) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai2Quyết định1Lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y43/20/2019Võ Văn Chánh
1 - 30Next