Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tasks :All TasksUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Use the Tasks list to keep track of work that you or your team needs to complete.
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
Predecessors
  
  
  
ghh
  
Completed(2) Normal
3 %
Please approve Long Khánh: Chú trọng công tác tuyên truyền trong ứng phó với thiên tai
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Long Khánh: Chú trọng công tác tuyên truyền trong ứng phó với thiên tai
Please approve Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020
Please approve Lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
Please approve Tân Phú - Định Quán tăng cường công tác chống hạn hán mùa khô năm 2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tân Phú - Định Quán tăng cường công tác chống hạn hán mùa khô năm 2016
Please approve Tình hình phòng chống thiên tai tại Đồng Nai
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tình hình phòng chống thiên tai tại Đồng Nai
Please approve Tập trung chống hạn, bảo đảm nguồn nước cho cây trồng
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tập trung chống hạn, bảo đảm nguồn nước cho cây trồng
Please approve Đồng Nai tập trung ứng phó với tình hình hạn hán
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đồng Nai tập trung ứng phó với tình hình hạn hán
Please approve Xác nhận nông sản phẩm an toàn
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Xác nhận nông sản phẩm an toàn
Please approve Sẽ hoàn thành 7 dự án cấp nước sạch trong năm 2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Sẽ hoàn thành 7 dự án cấp nước sạch trong năm 2016
Please approve Đập dâng Bàu Hàm công trình thủy lợi đã và đang phát huy hiệu quả phục vụ tưới sản xuất nông nghiệp
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đập dâng Bàu Hàm công trình thủy lợi đã và đang phát huy hiệu quả phục vụ tưới sản xuất nông nghiệp
Please approve Cơ hội cho sản phẩm nông nghiệp an toàn vào bếp ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Cơ hội cho sản phẩm nông nghiệp an toàn vào bếp ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp
Please approve Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và  người lao động 06 tháng đầu năm 2015
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người lao động 06 tháng đầu năm 2015
Please approve Kiểm tra xếp loại cơ sở thực phẩm nông lâm thủy sản đợt 1 năm 2015
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Kiểm tra xếp loại cơ sở thực phẩm nông lâm thủy sản đợt 1 năm 2015
Please approve Kết nối cung cấp sản phẩm thịt heo an toàn về thị trường TP. Hồ Chí Minh
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Kết nối cung cấp sản phẩm thịt heo an toàn về thị trường TP. Hồ Chí Minh
Please approve Đưa nước sạch đến với người dân vùng sâu, vùng xa trên địa bàn nông thôn tỉnh Đồng Nai
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đưa nước sạch đến với người dân vùng sâu, vùng xa trên địa bàn nông thôn tỉnh Đồng Nai
Please approve Công trình cấp nước tại xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Công trình cấp nước tại xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh
Please approve Long Khánh: Tập huấn điều tra, theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Long Khánh: Tập huấn điều tra, theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Please approve Lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm
Please approve Các rào cản kiểm dịch thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với việc xuất khẩu trái cây Việt Nam
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Các rào cản kiểm dịch thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với việc xuất khẩu trái cây Việt Nam
Please approve Triển khai xác nhận thịt heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo an toàn
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Triển khai xác nhận thịt heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo an toàn
Please approve Long Khánh: Tổ chức xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người lao động
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Long Khánh: Tổ chức xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người lao động
Please approve Tổng kết đợt cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm cuối năm 2015, đầu năm 2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tổng kết đợt cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm cuối năm 2015, đầu năm 2016
Please approve Hội nghị tổng kết công tác thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2015  và triển khai nhiệm vụ năm 2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016
Please approve Huyện Cẩm Mỹ : Dồn sức xây dựng nông thôn mới
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Huyện Cẩm Mỹ : Dồn sức xây dựng nông thôn mới
Please approve Xây dựng nông thôn mới tại huyện Nhơn Trạch
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Xây dựng nông thôn mới tại huyện Nhơn Trạch
Please approve Huyện Long Thành – Phát triển sản xuất tiềm năng
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Huyện Long Thành – Phát triển sản xuất tiềm năng
Please approve Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Please approve Bí thư tỉnh ủy làm việc tại Xuân Lộc
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Bí thư tỉnh ủy làm việc tại Xuân Lộc
Please approve Huyện Nhơn Trạch đón nhận danh hiệu nông thôn mới
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Huyện Nhơn Trạch đón nhận danh hiệu nông thôn mới
1 - 30Next